Arktis

Yupikene lever på den sørøstre kysten av Alaska. De er kjent for å utforme og skape flotte, utskårne masker.

Subarktisk

Kulturer i det indre av Alaska og Canada som lever sør for polarsirkelen er ofte kalt de subarktiske urfolk.

Norrdvestkysten

Haidaene er kjent for å bruke en type skifer kalt argillitt for å hugge innviklede representasjoner av den naturlige og åndelige verden.