En beholder med bildebakgrunn med vinklet rødt omslag over. En overskrift og et avsnitt er justert til øverst til venstre av beholderen.