Akismet Anti-spam

Akismet sjekker dine kommentarer og innsendinger fra kontaktskjema opp mot vår globale database over spam…


Automattic 5+ millioner aktive installasjoner Testet med 5.2.4 Oppdatert 5 måneder siden

Klassisk redigering

Aktiverer den forrige "klassiske redigeringsverktøyet" og den tidligere skjermen Rediger innlegg med TinyMCE, metabokser osv.…


WordPress Contributors 5+ millioner aktive installasjoner Testet med 5.2.4 Oppdatert 5 måneder siden

Gutenberg

The block editor was introduced in core WordPress with version 5.0. This beta plugin allows…


Gutenberg Team 200 000+ aktive installasjoner Testet med 5.2.4 Oppdatert 2 uker siden