Denne utvidelsen har ikke blitt testet mot noen av de siste 3 hovedutgivelsene av WordPress. Den er kanskje ikke lenger holdt vedlike eller støttet, og den kan ha kompatibilitetsproblemer med nyeste versjoner av WordPress.

Gallery Plugin XMLRPC Interface

Beskrivelse

Basically this plugin creates XMLRPC interfaces for Gallery Plugin.
Thanks for the author of Extended API, Michael Grosser, since this plugin has reused the design.
NOTE: API functions (xmlrpc revoke functions) are all prefixed with ‘i_gllrxmlrpc’.

Installasjon

 1. Gallery plugin has to be installed as the pre-requisite condition. You can find Gallery Plugin here, https://wordpress.org/extend/plugins/gallery-plugin/
 2. unzip the plugin
 3. Upload plugin folder to the /wp-content/plugins/ directory
 4. Activate the plugin through the ‘Plugins’ menu in WordPress
 5. In administrator portal, click Settings->Gallery Plugin XMLRPC Interface to enable/disable the api functions.

Warning: Debug Error log is being appended into the WP_CONTENT_DIR . ‘/debug.log’; Make sure that in production environment, trun off the debug directive in wp-includes/default-constants.php

FAQ

Exmaple to invoke the xmlrpc api in PHP

//this example demo how to invoke the api to delete a image in the album
set_time_limit(0);
require_once(«IXR_Library.php.inc»);

$client->debug = true; // Set it to false in Production Environment

// Create the client object
$client = new IXR_Client(‘{zonename}’,’/xmlrpc.php?delete_images[]={imageID}’);

$username = «{admin login name}»;
$password = «{password}»;

$function_args = array(array(»,$username,$password,'{postID}’, array()));
$params = array($username,$password,»i_gllrxmlrpc_editpost», $function_args);

// Run a query To Read Posts From WordPress
$ret = $client->query(‘gllrxmlrpc_extapi.callGllrMethod’, $params);
if (!$ret) {
die(‘Something went wrong – ‘.$client->getErrorCode().’ : ‘.$client->getErrorMessage());
}

$myresponse = $client->getResponse();
print_r($myresponse);

Exmaple to invoke the xmlrpc api in java

client = new XMLRPCClient(WordPress.currentBlog.getUrl(),
WordPress.currentBlog.getHttpuser(),
WordPress.currentBlog.getHttppassword());

Object[] result = null;
//
Map<String, String> gallery_type = new HashMap<String, String>();
gallery_type.put(«post_type», «gallery»);
//String[] return_fields = {«post_title», «post_type»};

Object[] fArgs = {«», WordPress.currentBlog.getUsername(),WordPress.currentBlog.getPassword(),gallery_type};
Object[] funcArgs = {fArgs};
//
Object[] params = {
WordPress.currentBlog.getUsername(),
WordPress.currentBlog.getPassword(),
«i_gllrxmlrpc_metaweblog_getposts»,
funcArgs };
try {
result = (Object[]) client.call(«gllrxmlrpc_extapi.callGllrMethod», params);
} catch (XMLRPCException e) {
errorMsg = e.getMessage();
}

Exmaple to invoke the delete post api in php
debug = true; // Set it to fase in Production Environment

// Create the client object
$client = new IXR_Client(‘hushanqi.localhost’,’/xmlrpc.php?XDEBUG_SESSION_START=ECLIPSE_DBGP&KEY=13505726480152′);

$username = «{user name}»;
$password = «{password}»;

$function_args = array(array(»,$username,$password,’99’));

$params = array($username,$password,»i_gllrxmlrpc_deletepost», $function_args);

// Run a query To Read Posts From WordPress
if (!$client->query(‘gllrxmlrpc_extapi.callGllrMethod’, $params)) {
die(‘Something went wrong – ‘.$client->getErrorCode().’ : ‘.$client->getErrorMessage());
}

$myresponse = $client->getResponse();
print_r($myresponse);
die();
?>

Vurderinger

Det er ingen omtaler av denne utvidelsen.

Bidragsytere og utviklere

“Gallery Plugin XMLRPC Interface” er programvare med åpen kildekode. Følgende personer har bidratt til denne utvidelsen.

Bidragsytere

Endringslogg

0.3

 • add new interface i_gllrxmlrpc_metaweblog_getPost
 • new php example of delete post

0.2

 • add new interface i_gllrxmlrpc_metaweblog_getposts to be compliant with metaweblog standard for getposts api.
 • bug fix in i_gllrxmlrpc_newpost
 • new example in Java code

0.1

 • initial version