Denne utvidelsen har ikke blitt testet mot noen av de siste 3 hovedutgivelsene av WordPress. Den er kanskje ikke lenger holdt vedlike eller støttet, og den kan ha kompatibilitetsproblemer med nyeste versjoner av WordPress.

QQWorld Speed for China

Beskrivelse

如果你的主机在中国,你可能需要这个插件使你的网站跑得更快。
If your host is in china, you might need this plugin to make your website to running faster.

如果你想更新的时候,不要忘记临时开启这些选项。
If you want to update, don’t forget temporarily enable these options.

Skjermskudd

  • 用户界面
  • User interface

Installasjon

  1. 上传 qqworld-speed4china 目录到 /wp-content/plugins/
  2. 在插件页激活 QQWorld-Speed-for-China插件

  3. Upload qqworld-speed4china directory into /wp-content/plugins/

  4. Activate plugin in the plugins admin page

Vurderinger

Les alle 4 vurderinger

Bidragsytere og utviklere

“QQWorld Speed for China” er programvare med åpen kildekode. Følgende personer har bidratt til denne utvidelsen.

Bidragsytere

Endringslogg

1.6.6.3

新特性:
更换Google API的CDN为 bootcdn.cn

1.6.6

新特性:
新增隐藏仪表盘活动

1.6.6

新特性:
增强对Google字体的优化

1.6.5

新特性:
替换Wordpress的Gravatar为v2ex的Gravatar CDN

1.6.4

新特性:
移除仪表盘小工具,如Wordpress新闻。

1.6.3

修复Bug:
可能会导致在文章页上传图片无法和文章挂钩

1.6.2

新特性:
禁用Emoji
New feature:
Disabled Emoji

1.6.0

新特性:
延长升级时间
New feature:
Extend the Time of the Upgrade

1.5.5

新特性:
兼容WP 4.3
New feature:
Compatible with WP 4.3

1.5.4

新特性:
前端用360 CDN前端公共资源库替代所有可能的Google字体库
增加后台使用360 CDN前端公共资源库替代Google字体库的选项
New feature:
Using 360 CDN fonts instead all possible googleapi fonts.
Adds option which using 360 CDN fonts instead googleapi fonts on admin page.

1.5.3

新特性:完善高级加速,开启此项会禁止所有的更新动作,但仍然可以接受核心升级通知。
New feature: Complete advanced speed up, If enabled this option, all update action will be disabled. but still can get update core notification.

1.5.2

新特性:高级加速,开启此项会禁止所有的更新动作。
New feature: Advanced speed up, If enabled this option, all update action will be disabled..

1.5.1

修复BUg: 无法上传本地图像
Bug fixed: Can’t upload local avatar.

1.5

新特性:禁用全球通用头像(Gravatar)
New feature: Disabled Gravatar.

1.4

新特性:重新启用本地字体,因为360网站卫士常用前端公共库CDN服务有时候依然很慢。
New feature: Use local fonts again, becarse of use fonts.useso.com was still slow sometimes.

1.3

新特性:禁用Dropbox jQuery插件
New feature: Disabled Dropbox-plugin.

1.2

新特性:使用360网站卫士常用前端公共库CDN服务替代本地字体
New feature: Use fonts.useso.com instead of local fonts.

1.1

新特性:禁用自动检查更新
New feature: Auto update disabled.

1.0

新特性:不使用谷歌字体
New feature: Do not using google font.