ACF Quick Edit Fields

Enable Columns, Filters, Quick Edit and Bulk Edit for ACF Fields in WordPress List Tables


Jörn Lund 20 000+ aktive installasjoner Testet med 6.1.1 Oppdatert 4 måneder siden

Custom Bulk/Quick Edit

Custom Bulk/Quick Edit allows you to easily add custom fields to the edit screen bulk…


Axelerant 1 000+ aktive installasjoner Testet med 6.1.1 Oppdatert 3 måneder siden

Enhanced Menu Editor

Adds menu editing options to the built-in WordPress Menus page like copying entire menus, and…


Marcus E. Pope, marcuspope 300+ aktive installasjoner Testet med 3.2.1 Oppdatert 11 år siden