Deaktiver kommentarer

Tillater administratorer å deaktivere kommentarer globalt på sitt nettsted. Kommentarer kan deaktiveres pr. innholdstype. Nettverksvennlig.


WPDeveloper 1+ million aktive installasjoner Testet med 5.5.3 Oppdatert 2 måneder siden

Spam Comments Cleaner

Delete all the SPAM comments of your WordPress site in a regular time interval. To…


Manish Kumar Agarwal 4 000+ aktive installasjoner Testet med 4.9.16 Oppdatert 3 år siden

Bulk Comments Management

This plugin allows administrators to globally delete comments (spam, trash, unapproved comments), enable/disable comments on…


Yakup Hoca 2 000+ aktive installasjoner Testet med 3.5.2 Oppdatert 7 år siden

WP Delete Comments

WP Delete Comments allows you to delete your Pending, Approved, Spam, Trash or All of…


Embark Code 40+ aktive installasjoner Testet med 5.0.11 Oppdatert 2 år siden