Deaktiver kommentarer

Tillater administratorer å deaktivere kommentarer globalt på sitt nettsted. Kommentarer kan deaktiveres pr. innholdstype. Nettverksvennlig.


WPDeveloper 1+ million aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 2 måneder siden

Disable Comments

Disable Comments – easy tool to disable comments for your blog posts, pages. Admin can…


rbPlugins 20 000+ aktive installasjoner Testet med 5.3.4 Oppdatert 8 måneder siden

Disable Comments | WPZest

Allows administrators to disable comments on their website. Comments can be disabled according to Post,…


WPZest 1 000+ aktive installasjoner Testet med 4.7.18 Oppdatert 4 år siden

PMC Disable Comments

Default wordpress functionality for disable comments extended for post type based control.


Vicky Biswas 600+ aktive installasjoner Testet med 3.6.1 Oppdatert 7 år siden

Disable Comments

Completely disables comments functionality from backend and frontend. Just install it, nothing to configure!


WpSimpleTools 100+ aktive installasjoner Testet med 5.3.4 Oppdatert 10 måneder siden

Custom Setting

Disable comments, emojicons, block editor. Add JS/CSS into header/footer. Auto remove all tag (script, style,…


MoiVui Færre enn 10 aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 12 timer siden