Klassisk redigering

Aktiverer den forrige "klassiske redigeringsverktøyet" og den tidligere skjermen Rediger innlegg med TinyMCE, metabokser osv.…


WordPress Contributors 5+ millioner aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 1 måned siden

Deaktiver kommentarer

Tillater administratorer å deaktivere kommentarer globalt på sitt nettsted. Kommentarer kan deaktiveres pr. innholdstype. Nettverksvennlig.


WPDeveloper 1+ million aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 1 måned siden

Disable Feeds

Disables all RSS/Atom/RDF feeds on your WordPress site.


Samir Shah, BBpress support by Matthew Sigley 40 000+ aktive installasjoner Testet med 4.9.15 Oppdatert 2 år siden

Disable Search

Disable the built-in front-end search capabilities of WordPress.


Scott Reilly 20 000+ aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 2 uker siden

Disable Comments

Disable Comments – easy tool to disable comments for your blog posts, pages. Admin can…


rbPlugins 10 000+ aktive installasjoner Testet med 5.3.4 Oppdatert 7 måneder siden

Disable WPautop

Disables the wpautop function for the_content and the_excerpt


Nick Momrik 5 000+ aktive installasjoner Testet med 4.4.23 Oppdatert 5 år siden

Simple No Comments

Easiest plugin to disable/remove comments from complete site.


Jitendra Singh Dikhit 4 000+ aktive installasjoner Testet med 4.3.24 Oppdatert 6 år siden

Disable Author Archives

Disable Author Archives completely removes author archives and makes the web server return status code…


freemp 4 000+ aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 1 måned siden

WP Admin No Show

Block subscribers from accessing wp-admin pages. Disable the WP Admin Bar in WordPress 3.1+.


Doug Sparling 4 000+ aktive installasjoner Testet med 4.5.13 Oppdatert 4 år siden

Page Comments Off Please

Page Comments Off Please – Unchecks Discussion comment checkboxes by default on pages, posts or…


Joe Melberg 4 000+ aktive installasjoner Testet med 4.4.23 Oppdatert 5 år siden

Disable Updates

Disables the WordPress update checking and notification system.


Johan van der Wijk 3 000+ aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 7 dager siden

WP Disable Comments

Disable comments, trackbacks and/or pingbacks globally or for specific post types, categories, tags, referrers and…


Henri Benoit 3 000+ aktive installasjoner Testet med 4.1.31 Oppdatert 5 år siden