Disable XML-RPC Pingback

Stops abuse of your site's XML-RPC by simply removing some methods used by attackers. While…


Samuel Aguilera 70 000+ aktive installasjoner Testet med 5.7.6 Oppdatert 1 år siden

Remove XML-RPC Pingback

Disable Pingback method from XML-RPC by simply removing it. This plugin is working with WordPress…


Hybrid Webs Færre enn 10 aktive installasjoner Testet med 5.3.12 Oppdatert 3 år siden