WP Auto Updates

Easily Enable WP Auto Updates for WordPress Core Plugins and Themes.


Uriel Wilson 20+ aktive installasjoner Testet med 5.7.10 Oppdatert 3 år siden