Image Wide align

This plugin resolved issue of align images in backend editor for old themes.


Hitesh Verma Færre enn 10 aktive installasjoner Testet med 5.6.12 Oppdatert 3 år siden