Nettvendt – Behandling av e-postkonti og sikkerhetskopiering av webhotell-kontoen på cPanel®

Beskrivelse

🕸️ Av Nettvendt™. Les, send, vis, behandle, list opp, opprett, legg til, fjern eller slett e-postkonti, gamle meldinger, videresendinger og automatiske svarere.
Ett-klikk les og behandle alle dine e-poster uten innlogging. Oppdater varslingsmottakere. Sikkerhetskopiér og last ned hele din cPanel®-konto.
Denne utvidelsen krever at du betjenes på server med cPanel®.
Den bruker dets UAPI gjennom skalltilgang som standard eller via HTTP. Bruk av HTTP krever i utgangspunktet et adangstegn («token») generert i det originale brukergrensesnittet på cPanel®.

Oversettelsesklar. Ferdige oversettelser er

 • Norsk (bokmål)

Nåværende funksjoner

 • NYTT: Kortcode [wf_cpanel_email_webmail] eller som [wf_cpanel_email_webmail]Knappetekst[/wf_cpanel_email_webmail] for tilgang til brukernes egen e-post i Webmail.
 • NYTT: Behandling av adgangstegn
 • Nytt: Intet behov for å ha shell_exec slått på i PHP, se nedenfor
 • Sikkerhetskopier konto til fil og last ned
 • Gjenopprett sikkerhetskopifiler fra kontoen ved å pakke dem ut til en mappe (eksperimentell)
 • Konto-oversikt pr. domene administrert via cPanel®
 • Fullstendig automatisert migrasjon til ny e-postserver, som oppsett av nye konti for brukere, med sending av instruksjoner for oppsett, passord og lenker til veiledninger for de fleste e-postklienter.
 • Legg til/fjern enkelte/flere e-postkonti
 • Få oversikt over e-postbokser med antall meldinger for hver konto
 • Fjern gamle meldinger fra e-postbokser (eldre enn 52 uker, foreløpig)
 • Krymp en e-postboks (tøm den)
 • Endre disk-kvote for e-postkonti
 • Legg til enkelte/flere videresendinger eller svarte hull for e-post
 • Legg til/slett/rediger automatiske svarere (for, emne, melding, fra, start, stopp, intervall)
 • Send en enkelt cPanel®-instruksjon for e-post (klient-oppsett) to fritt valgt adresse
 • Send flere cPanel®-instruksjoner for e-postkonti (klient-oppsett) til seg selv for distribusjon
 • Åpne din cPanel® Webmail-app for kontoen (enkeltklikk/trykk – ingen ytterligere innlogging nødvendig!)
 • Sett/endre passord for e-postkonti
 • Angi standard e-postadresse (fang alle) som videresending, feilmelding eller svart hull
 • Se/endre e-postadresser for varsling-/kontaktinformasjon (NYTT)
 • Sjekke automatisk oppdaging og e-postruting i en fane i Nettstedshelse (enhver e-postadresse sendt fra denne serveren)
 • Tilgang for enhver bruker til å se og lese sine egne e-poster, så sant tillatelsen cpanel er gitt
 • Støtte for e-postadresser på underdomene når hovedddomenet er et underdomene
 • Innstilling for å tillate andre brukere enn de med tillatelsen manage_options å behandle e-postadresser, enkelt- eller flernettsteder, én av følgende
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_capability', static fn( string $cap ) => $my_cpanel_email_cap );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_capability', static fn( string $cap ) => 'edit_published_pages' );
 • Innstilling for å begrense e-postadresser til nettstedsdomenet, selv for administratorer på enkeltnettsted, én av følgende
  • const WF_CPANEL_EMAIL_SITE_DOMAIN_ONLY = true;
  • define( 'WF_CPANEL_EMAIL_SITE_DOMAIN_ONLY', true );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_site_domain_only', '__return_true' );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_site_domain_only', fn() => true );
 • Innstilling for ikke å begrense e-postadresser til nettstedsdomenet, for nettstedsadministratorer på et flernettstedsnettverk som ikke er nettverksadministrator (superadmin), én av følgende
  • const WF_CPANEL_EMAIL_SITE_DOMAIN_ONLY = false;
  • define( 'WF_CPANEL_EMAIL_SITE_DOMAIN_ONLY', false );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_site_domain_only', '__return_false' );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_site_domain_only', fn() => false );
 • Mange valgfrie parametre og API-filtre for kortkode-utdata, se includes/ShortCode.php inntil videre testet og dokumentert (kommer snart)
 • Dersom funksjonen shell_exec er slått av i dein PHP-konfigurasjon, legg til én av disse linjene til din wp-config.php-fil, functions.php i et dattertema eller i en annen utvidelse
  • const WF_CPANEL_API_TOKEN = 'lim-inn-din-api-nøkkel';
  • define( 'WF_CPANEL_API_TOKEN', 'lim-inn-din-api-nøkkel' );
  • Se Manage API Tokens in cPanel®
  • Tester i Nettstedshelse og informasjon

Mulige fremtidige funksjoner

 • Planlagt automatisk fjerning av gamle meldinger i/fra e-postbokser
 • Importere migreringsliste for å opprette konto, sende instruksjoner og passord til en nåværende adresse
 • Slette utvalgte e-postmeldinger fra e-postbokser (etter meldingens alder osv.)
 • Legg til/fjern e-postlister (om forespurt)
 • Suspender/opphev suspensjon for innkommende/utgående for e-postkonti (kanskje)
 • Steng/åpne av innlogging til e-postkonti (om forespurt)
 • Domenebehandling
 • E-postvideresending på domenenivå

Begrensninger, sikkerhet, personvern – vær advart

 • Virker nå uten skalltilgang! Vil ikke virke i det hele tatt om shell_exec er slått av i php.ini
 • Virker bare for administratorer eller andre brukere med tilpasset tillatelse cpanel og e-post på nettstedsdomenet (så langt)
 • Enhver admin (om flernettsted, kun nettverksadmin), eller bruker med den filtrerte tillatelsen, på et nettsted, kan få full tilgang til enhver konto på cPanel®-serveren.
 • Ingen EDS-advarsler fra slette-handlinger
 • Om flere nettsteder/administratorer deler samme cPanel®-konto, uten å være en del av et WP-nettverk, er den ingen absolutt sikker adskillelse på grunn av måten cPanel® UAPI CLI virker, med eller uten denne utvidelsen

Skjermskudd

 • Kontooversikt i admin
 • Legg til videresendinger (aliaser), feilmeldinger eller fullverdige e-postkonti
 • E-post sendt til eksisterende e-post ved opprettelse av ny konto (valgfritt)
 • Din side knappe-eksempel ved bruk av kortkoden [wf_cpanel_email_webmail] (tekst- og stylingvennlig, filtrerbare CSS-klasser)

FAQ

Legger denne utvidelsen til databasetabeller, lagrer mange innstillinger, tilpassede innholdstyper eller legger til linjer i `wp-config.php`?

Nei, nei, nei, nei. Den lagrer transienter, og, i tilfelle de lagres i databasen, blir de utløpte automatisk slettet fra tabellen options. Sikkerhetskopi av kontoen lagres.

Krever din min innloggingsinformasjon på cPanel® eller lagrer passord for kontoer?

Nei. Niks. Du kan manuelt oppgi en API-kode i wp-config.php i tilfelle funksjonen shell_exec er slått av.

Kan den brukes til å betjene min brukere eller medlemmer på en side på fronten?

Ja. Bruk kortkoden [wf_cpanel_email_webmail]. Mange parametre for brukere, mange filtre for standardverdier, for utviklere.

Virker den med WP flernettsted-nettverk?

Ja. Tilgangen for administratorer på undernettstedene er som standard begrenset ( filtrerbar innstilling). Upålitelig adskillelse mellom nettstedsaministartorer kan forekomme.

Virker den uten å være på cPanel®?

Nei.

Kan jeg bidra til denne utvidelsen?

Bruk brukerstøtte-fanen for tilbakemeldinger, rapporter og forslag inntil videre og opprettelse av GitHub-repo,

Kan jeg donere til fortsatt vedlikehold og videreutvikling av denne utvidelsen?

Meld fra om feil eller foreslå frbedinger eller ny funksjoner i fane Brukerstøtte (forum). Bruk Donér-knappen i høyre sidestolpe på denne siden

Vurderinger

19. november, 2022
It is perfect. you can enter your cPanel email with exactly 10 sec, you don't need to enter your username or password. THANKS A LOT
30. oktober, 2022
Long story short this fills a role I have been thinking about for the last 6 months. So far it meets and exceeds my expectations!
20. januar, 2022
Pleasantly surprised for a change; this plugin was entirely free and does exactly what it claims without issue. Plus, as far as I know, there is no other app like it. I cannot believe this isn't in the top 10 most downloaded plugins. Honestly, this should be a built-in WP feature but seemingly everyone has dropped the ball until now. Thank you for developing and maintaining this! I just donated.
12. august, 2021 2 replies
My team added this to our MultiSite, and it's so far working great for our needs.
Les alle 5 vurderinger

Bidragsytere og utviklere

“Nettvendt – Behandling av e-postkonti og sikkerhetskopiering av webhotell-kontoen på cPanel®” er programvare med åpen kildekode. Følgende personer har bidratt til denne utvidelsen.

Bidragsytere

“Nettvendt – Behandling av e-postkonti og sikkerhetskopiering av webhotell-kontoen på cPanel®” har blitt oversatt til 1 språk. Takk til oversetterne for deres bidrag.

Oversett “Nettvendt – Behandling av e-postkonti og sikkerhetskopiering av webhotell-kontoen på cPanel®” til ditt språk.

Interessert i utvikling?

Bla gjennom koden, sjekk ut SVN-repositoriet, eller abonner på utviklingsloggen med RSS.

Endringslogg

4.6.2

 • 1. desember 2022
 • Gjeninnsatt filgjennoppretting fra sikkerhetskopi av konto. Eksperimentelt.

4.6.1

 • 9. november 2022
 • Fjernet gjenoppretting fra sikkerhetskopifil av kontoen. siden det ser ut til å gi ødelagte filer ved gjenoppretting.

4.6

 • 9. november 2022
 • Lagt til filgjenppretting fra sikkerhetskopi av konto

4.5

 • 7. november 2022
 • Lagt til kortkode for tilgang til Webmail fra fronten
 • Rettelse for at innholdet på admin-sider forsvinner i visse sistuasjoner (ugyldig html)
 • Eksperimentell støtte for at eksekverbar uapi ikke er i banen på serveren, bruke full bane
 • Lagt til test for lagringsplass i Nettstedshelse Status
 • Mer beskrivende feilmeldinger

4.4.18

 • Nettstedshelse Info: Ikke vis auto-oppdatering for utvidelsen i nettverk
 • Bedre til å oppdage at skall-kommandoen uapi returnerer annet enn null før den brukes
 • På flernettstedsnettverk, Nettstedshelse Info, må fanen «Mapper og størrelser» ha en tittel

4.4.14

 • 3. november 2022
 • Forbedring: Respektere WF_CPANEL_EMAIL_SITE_DOMAIN_ONLY i Nettstedshelse Info

4.4.13

 • 2. november 2022
 • Forbedring: Respektere WF_CPANEL_EMAIL_SITE_DOMAIN_ONLYfor Sikkerhetskopi- og Adgangstegn-sidene
 • Feilretting: Riktig farge for utløpt-kolonnen

4.4.9

 • Forbedring: Formatering av admin bunntekst
 • Feilretting: Behold aktivt adgangstegn ved omdøping
 • Feilretting: Bare vis konstanten når den er definert
 • Feilretting: Bruk riktig rensefunksjon for nytt adgangstegn
 • Feilretting: Slett transienter ved sletting av adgangstegn
 • Feilretting: Bruk riktig rensefunksjon for adgangstegn

4.4

 • Lagt til: Behandling av, og tabell over, adgangstegn
 • Legg til ny, slett, omdøp og aktiver lagrede adgangstegn
 • Retting: Nettstedshelse Info: E-postdomener ikke vist

4.3.2

 • 24. oktober 2022
 • Ytterligere forsterkning av sikkerheten ved sikkerhetskopier, sikre ingen indeksering av sikkerhetskopimappen
 • Navnet på sikkerhetskopfilen ved nedlasting er uten tilslørende streng
 • Angi cPanel®-språk ved oppstart
 • Nettstedshelse-test for tofaktor konto-innlogging på cPanel®

4.3.1

 • 21. oktober 2022
 • Viktig sikkerhetsutgivelse, retter:
  • Legger en tom index.php-fil i mappen for sikkerhetskopier for å unngå mappalisting på dårlig konfigurerte servere
  • Tilslører sikkerhetskopifilnavnet for å øke informasjonsoverflødigheten

4.3

 • 21. oktober 2022
 • Lagt til diskplasselement til Kontrollpanel – Oversikt-widget
 • Lagt til dislplass- og kontobegrensning til Nettstedshelse Info – Mapper og størrelser
 • Tatt bor fjerntilkblingstest når API-token er i bruk

4.2

 • Ny funksjon: Tester i Nettstedshelse for e-postadressedomener for kontaktinformasjon og konfigurasjon av varslinger
 • Mer informasjon i Nettstedshelse fane Informasjon, som maksimalt antall e-poster pr. time

4.1.5

 • Regresjon: Bedre beskyttelse mot fatal feil i tilfelle kommandoen uapi mislykkes

4.1.2

 • 14. oktober 2022
 • Feilretting: Sikkerhetskopifiler kopiert til nedlastingsmappen før fullført. Takk til @archonic08
 • Feilretting: Alltid ferske filer fra hjemmemappen (ikke mellomlagret)
 • Feilretting: Riktig tid for sikkerhetskopi ferdig
 • Forbedring: Vis pågående sikkerhetskopier
 • Forbedring: Eksperimentell støtte for filsystem-innlogging
 • Feilretting: La lokal del av e-postkonti inneholde bindestrek («-«)

4.1

 • 10. oktober 2022
 • Rediger e-postadresser/mottakere for kontakt-/varsling for cPanel®-kontoen
 • Bedre beskyttelse mot fatal feil i tilfelle uapi-kommandoen mislykkes
 • Hurtigbufferstatistikk i Nettstedshelse Info

4.0

 • 3. oktober 2022
 • Nytt HTTP-basert API, intet behov for shell_exec
 • Lagt til cPanel® sikkerhetskopi av konto, opprette ny og liste
 • E-postvarsel til bruker ved fullført sikkerhetskopi av konto
 • Sikkerhstkopifiler av kontoen flyttet til wp-content/cpanel for nedlasting og sletting
 • Laste ned sikkerhetskopien eller slette sikkerhetskopieen som handlinger på hver rad
 • Slette sikkerhetskopier som massehandling
 • wp-config.php støtte for
  • const WF_CPANEL_API_TOKEN = 'din-apinøkkel';

3.4

 • Lagt tilk kontroll for automatsik oppdagelse for alle domeners e-postlevering som lokal eller fjern i Nettstedshelse fane E-pstruting, med Rett opp-knapp
 • Lagt tilk kontroll for automatsik oppdagelse for alle domeners e-postlevering som lokal eller fjern i Nettstedshelse fane Info
 • Lenke til Legg til ny e-post under verktølylinjens Legg til
 • Tekstendringer på siden for ny e-postadresse

3.3

 • 4. september 2022
 • Ny fane i Nettstedshelse for å sjekke e-postruting fra denne cPanel®-serveren
 • E-postruting vist på siden E-postbokser

3.2

 • 18. juli 2022
 • Krever PHP 7.4+.
 • Testet med PHP 8.2
 • Feilretting: Fatal feil ved sletting av konto, bruk riktig oversettelsesfunksjon.

3.1

 • 12. mai, 2022
 • Feilretting: Når tillatelsen er filtrert er alle handlinger nå tillatt, unntatt sletting av andres konti
 • Ny funksjon: Ved opprettelse av av en ny konto, send eventuelt instruksjoner og passord med lenker til oppsettsveiledninger.
 • Nettstedshelse Status: Test for anbefalt utvidelse
 • Nettstedshelse Status: Test for X-peker
 • Nettstedshelse Info: Vis en ekstra konstant og cPanel® e-postinformasjon (hoveddomene, MX-peker)
 • Sikrere med PHP strict_types
 • Siste utgivelse som kan kjøre på PHP-versjon 7.3. Versjon 3.2 av utvidelsen vil kreve PHP-versjon 7.4
 • Vennligst oppgrader din PHP til minst versjon 7.4 for å fortsette å motta ytterligere feilrettinger og oppdateringer.

3.0

 • 2. april 2022
 • Forbedringer: Standardadresse har nå Slett og Rediger.handlinger på hver rad i tabellen over e-postkonti
 • Forbedring: Nytt brukergrensesnitt og fritekst svarer-navn med foreslåtte alternativer for automatisk svarer i skjemaet Legg til e-post
 • Kodestandardisering og ombygging

2.9

 • 8. mars 2022
 • Ny funksjon: Send kontoinnstillinger til fritt valgt e-postadresse, din egen som standard
 • Rettet: Bedre håndtering (ingen handling) når javaskript-boksen for disk-kvote eller passord for e-postkonto avbrytes,
 • Forbedring: Promotering av utvidelse i bunnen av Kontrollpanel-widgeten kan nå avvises eller fjernes

2.8

 • Send kontoinnstillinger til fritt valgt e-postadresse, din egen som standard
 • Rettet: Bedre håndtering (ingen handling) når javaskript-boksen for disk-kvote eller passord for e-postkonto avbrytes,

2.7

 • Lagt til konfigruasjonsinnstilling/filter for å begrense e-postdomenene til nettstedsdomenet (takk til @manuelseffe for forslag og testing)
 • Lagt til en konfigurasjonsinnstillinger/filter for å begrense e-postdomenet til domenet på undernettstedet, for nettstedsadministartorer i et nettverk
 • Rettinger i henhold til kodestandard

2.6

 • WP 5.9 testet
 • Rettet: Webmail-knappen virker ikke altid
 • Rettet: Massehandlinger virker ikke alltid
 • Bedre oversettelse for resultat av massehandlinger
 • Internt: Endringer på PHP navnerom

2.5

 • Rettet fatal feil på skjermen Ny e-post
 • Koderensk
 • Forenkling av oversettelser
 • Kortere transient (buffer)-tid, bedre ugyldiggjøring

2.4

 • Sikkerhetsutgivelse: På multisite, sjekk at innsendt e-postdomene er lovlig ved opprettelse av nye e-postadresser/videresendinger
 • Tettere filtrering av domener og e-postkonti på multisite
 • Fjernet e-postvalg-trinnet (nedtrekkslisten) fra siden E-postbokser når det bare er én e-postkonto tilgjengelig

2.3

 • Støtte for multisite: Begrens e-postdomener til inneværende tjener for alle brukere unntatt superadminer

2.2

 • Sørge for ingen feil fra gethostbyaddr() når ingen «SERVER_ADDR» (cron, CLI)

2.1

 • Støtte for e-postadresser på underdomene når hovedddomenet er et underdomene

2.0

 • Anbefaler min andre utvidelse ‘WebFacing™ – cPanel® Storage, resource usage and errors’
 • Oversettelse av e-posttyper
 • Feilretting: IDN-visning på side for e-postbokser
 • Oversett navn på e-postbokser
 • Handling på rad: Vis e-postbokser
 • Handling på rad: Slett meldinger
 • Redigering av e-post for kontrakt (virker ikke)
 • Fjern unødvendig e-postkolonne fra tabellen for e-postbokser
 • Mindre tekstendringer

1.9

 • Vis e-postbokser for alle konti
 • Fjern gamle meldinger pr. e-postboks

1.8

 • Legg til handling for å endre disk-kvote for e-post
 • Legg til handling for å redigere nåværende automatisk svarer

1.7

 • Feilretting: Ta riktig hensyn til tidssonen for start/slutt når ny automatisk svarer legges til
 • Begrenset Fra e-post for ny automatisk svarer (nedtrekksmeny)
 • Dato og tid adskilt for ny automatisk svarer (bedre brukergrensenitt)
 • Tillat begrenset tilgang for andre brukere enn administratorer, gitt en tillatelse (cpanel) og brukeren har e-post under nettstedets domene

1.6

 • Korrekt plassholder for start/slutt-datoer
 • Rettet plassering av ikon
 • Legg ikon for videresending/standard mål
 • Rettiing av tekst/oversettelses for «Fra e-post»
 • Legg til/slett automatiske svarere

1.5

 • Modernisert skjerm for Legg til ny e-post
 • Legg til svart hull for videresending og standard e-postadresse
 • Støtte for internasjonale domener (IDN)
 • Slå av Webmail-knappen ved klikk og etter 10 minutter
 • Lagt til noen ikoner på skjermene
 • Bedre ugyldiggjøring av hurtigbuffer
 • Hver Webmail-knapp åpner lenken i ulike faner

1.4

 • Vis og legg til standard e-post for hvert domene
 • Raskere, bedre ytelse, med hurtigbufring ved bruk av transienter (tidsutløp 10 minutter)
 • Tidsutløp for Webmail.knappene, oppfrisking nødvendig (10 minutter)
 • Feilretting og kodeopprydding

1.3

 • Endre passord for e-postkontoer
 • Se e-poster for kontakt/varsling
 • Feilretting: Passord for konto virker nå for nye kontoer
 • Feilretting: Riktig merkelapp for ny konto
 • Feilretting: Fjernet html id-duplikater

1.2

 • Bedre oppdagelse av cPanel® og funksjonskontroll
 • Oppdager fremmed DNS MX for domener, siden disse ikke vil motta e-poster utenfra.
 • Auto-innlogging på Webmail for kontoer (knapp)

1.1

 • Kontrollpanel – Oversikt: Antall e-postkonti
 • Flere oversatte strenger
 • Filter ´removable_query_args´ bare på tabellsiden
 • Tekstendringer og rettelser

1.0

 • Opprinnelig utgivelse, 21. april 2021.