Nettvendt – Behandling av e-postkonti for cPanel®

Beskrivelse

🕸️ Av Nettvendt. Les, send, vis, behandle, liste opp, opprett, legg til, fjern eller slett e-postkonti, gamle meldinger, videresendinger og automatiske svarere.
Ett-klikks les og behandle alle dine e-poster uten innlogging. Oppdater varslingsmottakere. Sikkerhetskopier og last ned hele cPanel®-kontoen din.

Denne utvidelsen krever at nettstedet betjenes på en server med cPanel®.

Den bruker dens UAPI gjennom skalltilgang som standard, eller via HTTP API. Å bruke den uten shell_exec initielt krever et midlertidig adgangstegn generert i det originale grensesnittet i cPanel®.

Oversettelsesklar. Ferdige oversettelser er

 • Norsk (bokmål)

Nåværende funksjoner

 • NY: Kontrollpanel-widget med tre grafiske målediagrammer for serverminnebruk og serverbelastning (kan enkelt bli minimalisert eller skjult via Visningsinnstillinger eller programmatisk)
 • WP-blokk for tilgang fra fronten til brukerens egen e-post på Webmail
 • Masseinnlegging av videresendinger og e-postkontoer (kun som gratis prøvefunksjon, svært begrenset bruk)
 • Visningsinnstillinger for å velge synlige skjemaer på skjermen Ny e-post, lagret som brukerinnstilling (og pr. nettsted for nettverk)
 • Kortkode [wf_cpanel_email_webmail] eller som [wf_cpanel_email_webmail]Knappetekst[/wf_cpanel_email_webmail] for tilgang til brukernes egen e-post i Webmail.
 • cPanel® API Tokens Management – nødvendig i tilfelle shell_exec ikke er tilgjengelig eller ved tilkobling til fjernserver.
 • Sikkerhetskopier den fullstendige cPanel®-kontoen til fil og last den ned.
 • Gjenopprett sikkerhetskopifiler fra kontoen ved å pakke dem ut til en mappe (eksperimentell)
 • Halvautomatisk migrasjon til ny e-postserver, som oppsett av nye konti for brukere, med sending av instruksjoner for oppsett, passord og lenker til veiledninger for de fleste e-postklienter.
 • Legg til 10 enkle e-postadresser pr. uke (uten Pro-mas) — egentlig ubegrenset
 • Slette en enkelt eller flere e-postkonti eller adresser
 • Få oversikt over e-postbokser med antall meldinger for hver boks
 • Fjern gamle meldinger fra e-postbokser (eldre enn 52 uker som standard)
 • Krymp en e-postboks (tøm den)
 • Endre lagringsplass-kvoten for e-postkonti
 • Legg til 20 videresendinger pr. uke (uten Pro-mas) — egentlig ubegrenset
 • Legg til/fjern enkelt/flere feilmeldingsadresser eller svarte hull
 • Legg til/slett/rediger automatiske svarere (for, emne, melding, fra, start, stopp, intervall)
 • Send en enkelt cPanel®-instruksjon for e-post (klient-oppsett) to fritt valgt adresse
 • Send flere cPanel®-instruksjoner for e-postkonti (klient-oppsett) til seg selv for distribusjon
 • Åpne din cPanel® Webmail-app for kontoen (enkeltklikk/trykk – ingen ytterligere innlogging nødvendig!)
 • Sett/endre passord for e-postkonti
 • Angi standard e-postadresse (fang alle) som videresending, feilmelding eller svart hull
 • Se/endre e-postadresser for varsling-/kontaktinformasjon
 • Tilgang for enhver bruker til å se og lese sine egne e-popster, om de er gitt tillatelsen cpanel (Bruk tilpasset programkode eller en utvidelse for Roller/tillatelser)
 • Støtte for e-postadresser på underdomene når hovedddomenet er et underdomene (bare da)

 • I tilfelle funksjonen shell_exec er slått av i PHP-konfigurasjonen på servren din, opprette et adgangstegn i det egentlige cPanel®-brukergrensesnittet og legg til én av disse linjene i wp-config.php-filen din, functions.php i dattertemaet ditt, i en Må brukes-utvidelse eller en tilpasset vanlig utvidelse

  • const WF_CPANEL_API_TOKEN = 'min-midlertidige-api-nøkkell';
  • define( 'WF_CPANEL_API_TOKEN', 'min-midlertidige-api-nøkkel' );
  • Se Manage API Tokens in cPanel®
  • Konstanten WF_CPANEL_API_TOKEN kan fjernes når et nytt adgangstegn er opprettett og aktivert fra admin-siden til utvidelsen
 • Mulighet til å angi standard synlighet for brukere på skjermen Legg til ny e-postadresse (brukere kan likevel selv bestemme sine preferanser):

  • add_filter( 'wf-cpanel-email-new-email_user-option', static function( bool $default, string $option, int $user_id ) {
   if ( $option === 'wc-show-new-blackhole' /*eller ved $user_id*/ ) {
   $default = true/*false*/;
   }
   return $default;
   }, 10, 3 );
 • Mulighet til å tillate at andre brukere enn de med tillatelsen manage_options å behandle e-postdresser, for enkeltnettsted eller i nettverk, én av følgende:

  • add_filter( 'wf_cpanel_email_capability', static fn( string $cap ): string => $my_cpanel_email_cap );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_capability', static fn( string $cap ) => 'edit_published_pages' );
 • Mulighet til å tillate at andre brukere enn de med tillatelsen manage_options til å se kontrollpanel-widgeten, eller fjerne den, én av følgende:

  • add_filter( 'wf_cpanel_email_widget_capability', static fn( string $cap ) => $my_cpanel_email_widget_cap );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_widget_capability', static fn( string $cap ) => 'edit_published_pages' );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_widget_capability', static fn( string $cap ) => 'do_not_allow' );
 • Mulighet til å endre oppfriskningsintervallet i sekunder for kontrollpanel-widgeten, én av følgende:

  • add_filter( 'wf_cpanel_email_widget_interval', static fn( int $interval ): int => $my_cpanel_widget_interval );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_widget_interval', static fn( int $interval ) => 45 );
 • Mulighet for å begrense e-postadressene til dette nettstedets domene, også for administratorer på enkeltnettsteder, én av følgende:

  • const WF_CPANEL_EMAIL_SITE_DOMAIN_ONLY = true;
  • define( 'WF_CPANEL_EMAIL_SITE_DOMAIN_ONLY', true );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_site_domain_only', '__return_true' );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_site_domain_only', fn() => true );
 • Mulighet på flernettsted/nettverk til å begrense e-postadressene til domenet til inneværende nettsted, for nettstedsadministratorer som ikke er nettverks-/super-administratorer, én av følgende:

  • const WF_CPANEL_EMAIL_SITE_DOMAIN_ONLY = false;
  • define( 'WF_CPANEL_EMAIL_SITE_DOMAIN_ONLY', false );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_site_domain_only', '__return_false' );
  • add_filter( 'wf_cpanel_email_site_domain_only', fn() => false );
 • Mange valgfrie parametre og API-filtre for kortkode-utdata, se includes/ShortCode.php inntil ytterligere testet og dokumentert

 • Ønsker du bruke en annen bruker på serveren, bruk én av følgende

  • const WF_CPANEL_USER = 'mitt-brukernavn';
  • define( 'WF_CPANEL_USER', 'mitt-brukernavn' );
 • Ønsker du bruke en fjern server, bruk én av følgende

  • const WF_CPANEL_HOST = 'min-vert';
  • define( 'WF_CPANEL_HOST', 'min-vert' );
  • Å bruke WF_CPANEL_HOST krever WF_CPANEL_USER, og dessuten at WF_CPANEL_API_TOKEN deklareres eller defineres midlertidig.
 • Opprett nye e-postkonti automatisk når en ny brukere registreres?

  • add_action( 'user_register', static function( int $user_id, array $userdata ): void {
   // Hva gjøre like etter registreringen her, som dette (legger er til en e-postadresse som vidresenes til alle brukere,en e-postliste):
   if ( method_exists( 'WebFacing\cPanel\UAPI', 'add_forwarder' ) ) {
   \WebFacing\cPanel\UAPI::add_forwarder( 'all-users@yoursite.tld, '$userdata['user_email'] );
   }
   }, 2 );
 • Nettstedshelse

  • Tester og informasjon
  • Sjekke automatisk oppdaging og e-postruting i en ekstra fane i Nettstedshelse (til enhver e-postadresse sendt fra serveren din)

Mulige fremtidige funksjoner

 • Planlagt automatisk fjerning av gamle meldinger i/fra e-postbokser
 • Importere migreringsliste for å opprette konto, sende instruksjoner og passord til en nåværende adresse
 • Slette utvalgte e-postmeldinger fra e-postbokser (etter meldingens alder osv.)
 • Suspender/opphev suspensjon for innkommende/utgående for e-postkonti (om forespurt)
 • Steng/åpne av innlogging på e-postkonti (om forespurt)
 • E-postvideresending på domenenivå
 • Domenebehandling
 • DNS soneredigering

Begrensninger, sikkerhet, personvern – vær advart

 • Maksimalt nye videresendinger = 20, maksimalt nye e-postkonti = 5, ukentlig tilbakestilling
 • Utprøving: Maksimalt nye videresendinger som masseinnlegging = 4, maksimalt nye konti som masseinnlegging = 2
 • Enhver admin (om flernettsted, kun nettverksadmin), eller bruker med den filtrerte tillatelsen, på et nettsted, kan få full tilgang til enhver konto på cPanel®-serveren.
 • Ingen EDS-advarsler fra slette-handlinger
 • Om flere nettsteder/administratorer deler samme cPanel®-konto, uten å være en del av et WP-nettverk, er den ingen absolutt sikker adskillelse på grunn av måten cPanel® UAPI CLI virker, med eller uten denne utvidelsen

Pro-tillegg

 • Pro Addon-utvidelsen ble utgitt 1. mai 2023 på https://webfacing.eu/plugin/wf-cpanel-email-accounts-pro/ og låse opp masseinnlegging av nye videresendinger og nye konti til antallet i den kjøpte lisensen.

Skjermskudd

 • Kontooversikt i admin
 • Legg til videresendinger (aliaser), feilmeldinger eller fullverdige e-postkonti
 • E-post sendt til eksisterende e-post ved opprettelse av ny konto (valgfritt)
 • Din side knapp-eksempel ved bruk av Webmail-blokken eller kortkoden [wf_cpanel_email_webmail] (tekst- og stylingvennlig, filtrerbare CSS-klasser)
 • Partivis innlegging

FAQ

Begrenser denne (gratis) utvidelsen bruken på noe måte?

 • Ja, masseinnlegging av nye videresendinger eller nye konti er ment å være kun til utpørving for Pro-tillegget, ikke inkludert i eller støttet av den gratis utvidelsen etter å ha blitt brukt én gang

 • Nei, på tross av en vil be deg, i en standard, avvisbar merknad, å vurdere Pro-tillegget etter 20 nye videresendinger eller 10 nye konti pr. uke, hindrer den deg ikke i å fortsette å legge til flere

Den nyeste versjonen har et gjenoppstått problem og virker ikke så godt som den forrige versjonen, mens andre ting er rettet opp, og jeg liker de nye funksjonene, hva kan jeg gjøre?

Vennligst, last straks ned og installer på nytt forrige versjon fra fanen Avansert her, observer at de nye peorblemene ikke lenger er tilstede, og publiser så på brukerstøtteforumet her.

Legger denne utvidelsen til databasetabeller, lagrer mange innstillinger, tilpassede innholdstyper eller legger til linjer i `wp-config.php`?

Nei, nei, nei, nei og nei. Den lagrer transienter, og i tilfelle de lagres i databasen (intet vedvarende objektmellomlager), sletter automatisk de utløpte fra tabellen options. Sikkerhetskopier av kontoen lagres. Om adgangstegn opprettes blir navnet deres, tilknyttet vertsnavn og hvilken som er aktiv, blir lagret som en innstilling.

Krever din min innloggingsinformasjon på cPanel® eller lagrer passord for kontoer?

Nei. Niks. Du kan manuelt oppgi en API-kode i wp-config.php i tilfelle funksjonen shell_exec er slått av.

Kan den brukes til å betjene min brukere eller medlemmer på en side på fronten?

Ja. Bruk kortkoden [wf_cpanel_email_webmail]. Mange parametre for brukere, mange filtre for standardverdiene, for utviklere.
Se `includes/ShortCode.php´ for detaljer.

Virker den med WP flernettsted-nettverk?

Ja. Tilgangen for administratorer på undernettstedene er som standard begrenset (filtrerbar innstilling). Upålitelig adskillelse mellom nettstedsaministartorer kan forekomme.

Kan den nehandle andre cPanel®-instanser enn den nettstedet mitt er på?

Ja. Du trenger tre konstater (må deklarere eller defineres i ´wp-config.php´ eller i en annen utvidelse) WF_CPANEL_HOST,
WF_CPANEL_USER og (midlertidig) WF_CPANEL_API_TOKEN

Virker den uten å være på cPanel®?

Nei.

Kan jeg bidra til denne utvidelsen?

Ja, bruk brukerstøtteforumet for tilbakemeldinger, rapporter og forslag.

Kan jeg kontakte deg på e-post for brukerstøtte, kanskje med skjermskudd, eller be om nye funksjoner jeg trenger?

Nei, bruk brukerstøtteforumet her om du ikke bruker Pro-tillegget

Kan jeg kontakte deg på e-post for å foreslå e ny funksjonjeg tror kan være nyttig for mange og jeg kan beskrive et brukertilfelle for?

Ja, bruk support@webfacing.eu

Kan jeg donere til fortsatt vedlikehold og videreutvikling av denne utvidelsen?

 • Report bugs or suggest enhancements or new features in the Support forum.
  • Bruk Donér-knappen i høyre sidestolpe på denne siden.

Vurderinger

21. mars, 2023
Very powerful plugin, very useful, no need to go cpanel at all.
2. mars, 2023
Can you do something like this that can create subdomains in cpanel with multisite compatibility? I await your reply Many thanks.
19. november, 2022
It is perfect. you can enter your cPanel email with exactly 10 sec, you don’t need to enter your username or password. THANKS A LOT
30. oktober, 2022
Long story short this fills a role I have been thinking about for the last 6 months. So far it meets and exceeds my expectations!
Les alle 8 vurderinger

Bidragsytere og utviklere

“Nettvendt – Behandling av e-postkonti for cPanel®” er programvare med åpen kildekode. Følgende personer har bidratt til denne utvidelsen.

Bidragsytere

“Nettvendt – Behandling av e-postkonti for cPanel®” har blitt oversatt til 1 språk. Takk til oversetterne for deres bidrag.

Oversett “Nettvendt – Behandling av e-postkonti for cPanel®” til ditt språk.

Interessert i utvikling?

Bla gjennom koden, sjekk ut SVN-repositoriet, eller abonner på utviklingsloggen med RSS.

Endringslogg

5.3

 • 14. mai, 2024
 • Lagt til widget for ressursbruk med 3 grafiske måler-diagram

5.2.9

 • 12. mai, 2024
 • Rettet fatal feil: Uoppfanget typefeil i UAPI.php.

5.2.7

 • 10. april 2024

5.2.6

 • 14. november 2023
 • Rettet fatal feil: Uoppfanget typefeil i UAPI.php.
 • Rettet advarsel: Forsøk på å lese egenskapen «type» på null i UAPI.php.

5.2.5

 • 12. august 2023
 • Rettet fatal feil: DivisionByZeroError i Nettstedshelse Status diskplass-test. Takk til @cbonallo for rapporten.

5.2.4

 • 27. juli 2023
 • Retting: Håndter varsling når shell_exec mot uapi mislykkes
 • Bedre håndtering av av manglende forventede egenskaper i retuernt objekt fra uapi

5.2.3

 • 21. juli 2023
 • Færre oppkall til cPenl under ajax eller cron

5.2.2

 • 10. juli 2023
 • Vis Webmail-blokken som en knapp i redigeringen
 • Oversettelser for Webmail-blokken

5.2.1

 • 9. juli 2023
 • Lagt til Gutenberg-blokk for tilgang til brukerens e-post på Webmail fra fronten

5.2

 • 9. juli 2023
 • Lagt til Gutenberg-blokk for tilgang til brukerens e-post på Webmail fra fronten

5.1.1

 • Tillat «.» i lokaldelen av e-postadresse

5.1

 • Ny utforming av bruksregistering
 • Klar for Pro-tillegg

5.0.3

 • Retting: Gi navnerom til konstanten ‘PLUGIN_BASENAME’
 • Flere veiledninger for e-postoppsett (kun på norsk)

5.0.2

 • Retting: Fatal feil på Ny e-post for nye brukere

5.0

 • 26. april 2023
 • Forberedt på kommende Pro-tillegg med innebygget lisens
 • Registrering av bruk, gratis/Pro adskilt
 • Lisenshåndtering, gratis/Pro adskilt
 • REST API-oppslag for validering av lisens (kun Pro)
 • Håndtering og mas om utløpt lisens
 • Nettstedshelse Info-fanen med bruk og lisens
 • Mer Nettstedshelse Info om cPanel® e-posttjener, lagring og tilgjengelige Webmail-applikasjoner
 • Enkeltinnlegging av nye videresendinger eller konti er begrenset til 10 vidersendinger og 2 konti, men bruken vil bli tilbakestilt etter ca én uke.
 • Ny masseinnleggingsfunksjon til utprøving for nye videresendinger og nye konti, begrenset til 4 videresendinger og 2 konti.
 • Forberedt på kommende Pro-tillegg
 • Ny funksjon: Partivis innlegging av nye videresendinger og konti, begrenset til 4 videresendinger eller 2 konti

4.9.6

 • 12. april 2023
 • Rettet vrien feil ved sletting av transient, som forårsaket forsinkelse i listen over e-pistkonti/adresser
 • Vis feilmeldinger fra UAPI ved sletting
 • Litt hjelpetekst som peker til Visningsinnstillinger på Ny e-post-skjermen
 • Retting: PHP Undfined array key

4.9

 • E-postadresser-tabellen: Lagt til søkeboks
 • Ny e-post-skjermen: Lagt til Visningsinstillinger for å redusere antall skjemaer som vises
 • Ny e-postkonto-skjemaet: Advarsel om duplikat (eksisterer allerede)

4.8.6

 • Feilretting: Sett egenspaen $response_message i alle tilfeller

4.8.5

 • Feilretting: Sets egenskapen $cpanel_user tidligere

4.8.4

 • 21. mars 2023
 • Personvern: Ikke vis Webmail til administartorer om e-postadressen eies av en bruker
 • Ytelse: Lagre valdiering av adgangstegn i en transient i 1 minutt
 • Proisp: Webmail går direkyte til Webmail-serveren

4.8.3

 • Feilretting: Lagrig av ntt adgangstegn som kjent
 • Bedre transientnavn for å håndtere ulike cPanel®-brukere og verter

4.8

 • 20. mars 2023
 • Rettet: Massehandling sending av oppsett for e-postklienter, nonce-feil
 • Legt til støtte for konstantene WF_CPANEL_HOST og WF_CPANEL_USER i wp-config.php
 • Spesielt for Proisp, spesiell (norske) instruksjoner sendr for oppsett av a-postklienter

4.7.5

 • 18. mars 2023
 • Justering: La Nettstedshelse-testfeil for manglende Panel®-kontakinfo være anbefalt, ikke kritisk

4.7.4

 • 9. februar 2023
 • Feil: Bruk tiktig metode get_attributesLocale-modulen
 • Feil: Divisjon med null i Nettstedshelse Info-fane, mellomlager %

4.7

 • 1. februar 2023
 • Ikke endre språk npr ajax-forespørsel, unngå å oppdatere cPanel®-kontoen
 • Rettet: Fatal feil ved ruting
 • Noen flere Nettstedshelse Info-elementer, overført fra min andre utvidelse (avsluttet)

4.5

 • 7. november 2022
 • Lagt til kortkode for tilgang til Webmail fra fronten
 • Rettelse for at innholdet på admin-sider forsvinner i visse sistuasjoner (ugyldig html)
 • Lagt til test for lagringsplass i Nettstedshelse Status
 • Mer beskrivende feilmeldinger

4.4.18

 • 3. november 2022
 • Nettstedshelse Info: Ikke vis auto-oppdatering for utvidelsen i nettverk
 • Bedre til å oppdage at skall-kommandoen uapi returnerer annet enn null før den brukes
 • På flernettstedsnettverk, Nettstedshelse Info, må fanen «Mapper og størrelser» ha en tittel
 • Forbedring: Respektere WF_CPANEL_EMAIL_SITE_DOMAIN_ONLY i Nettstedshelse Info
 • Forbedring: Respektere WF_CPANEL_EMAIL_SITE_DOMAIN_ONLYfor Sikkerhetskopi- og Adgangstegn-sidene
 • Feilretting: Riktig farge for utløpt-kolonnen
 • Forbedring: Formatering av admin bunntekst
 • Feilretting: Behold aktivt adgangstegn ved omdøping
 • Feilretting: Bare vis konstanten når den er definert
 • Feilretting: Bruk riktig rensefunksjon for nytt adgangstegn
 • Feilretting: Slett transienter ved sletting av adgangstegn
 • Feilretting: Bruk riktig rensefunksjon for adgangstegn

4.4

 • Lagt til: Behandling av, og tabell over, adgangstegn
 • Legg til ny, slett, omdøp og aktiver lagrede adgangstegn
 • Retting: Nettstedshelse Info: E-postdomener ikke vist

4.3.2

 • 24. oktober 2022
 • Ytterligere forsterkning av sikkerheten ved sikkerhetskopier, sikre ingen indeksering av sikkerhetskopimappen
 • Navnet på sikkerhetskopfilen ved nedlasting er uten tilslørende streng
 • Angi cPanel®-språk ved oppstart
 • Nettstedshelse-test for tofaktor konto-innlogging på cPanel®

4.3.1

 • 21. oktober 2022
 • Important security release, fixes:
  • Legger en tom index.php in målmappen for sikkerhetskopier for å unngå mappelisting på dårlig konfigurete servere
 • Lagt til lagringsplasselement i Kontrollpanel – Oversikt-widget
 • Lagt til lagringsplass- og kontobegrensning til Nettstedshelse Info – Mapper og størrelser
 • Tatt bor fjerntilkblingstest når API-token er i bruk

4.2

 • Ny funksjon: Tester i Nettstedshelse for e-postadressedomener for kontaktinformasjon og konfigurasjon av varslinger
 • Mer informasjon i Nettstedshelse fane Informasjon, som maksimalt antall e-poster pr. time

4.1.5

 • 14. oktober 2022
 • Regresjon: Bedre beskyttelse mot fatal feil i tilfelle kommandoen uapi mislykkes
 • Feilretting: Sikkerhetskopifiler kopiert til nedlastingsmappen før fullført. Takk til @archonic08
 • Feilretting: Alltid ferske filer fra hjemmemappen (ikke mellomlagret)
 • Feilretting: Riktig tid for sikkerhetskopi ferdig
 • Forbedring: Vis pågående sikkerhetskopier
 • Forbedring: Eksperimentell støtte for filsystem-innlogging
 • Feilretting: La lokal del av e-postkonti inneholde bindestrek («-«)

4.1

 • 10. oktober 2022
 • Rediger e-postadresser/mottakere for kontakt-/varsling for cPanel®-kontoen
 • Bedre beskyttelse mot fatal feil i tilfelle uapi-kommandoen mislykkes
 • Hurtigbufferstatistikk i Nettstedshelse Info

4.0

 • 3. oktober 2022
 • Nytt HTTP-basert API, intet behov for shell_exec
 • Lagt til cPanel® sikkerhetskopi av konto, opprette ny og liste
 • E-postvarsel til bruker ved fullført sikkerhetskopi av konto
 • Sikkerhstkopifiler av kontoen flyttet til wp-content/cpanel for nedlasting og sletting
 • Laste ned sikkerhetskopien eller slette sikkerhetskopieen som handlinger på hver rad
 • Slette sikkerhetskopier som massehandling
 • wp-config.php support for
  • const WF_CPANEL_API_TOKEN = 'lim-inn-din-api-nøkkel';

3.4

 • Lagt tilk kontroll for automatsik oppdagelse for alle domeners e-postlevering som lokal eller fjern i Nettstedshelse fane E-pstruting, med Rett opp-knapp
 • Lagt tilk kontroll for automatsik oppdagelse for alle domeners e-postlevering som lokal eller fjern i Nettstedshelse fane Info
 • Lenke til Legg til ny e-post under verktølylinjens Legg til
 • Tekstendringer på siden for ny e-postadresse

3.3

 • 4. september 2022
 • Ny fane i Nettstedshelse for å sjekke e-postruting fra denne cPanel®-serveren
 • E-postruting vist på siden E-postbokser

3.2

 • 18. juli 2022
 • Krever PHP 7.4+.
 • Testet med PHP 8.2
 • Feilretting: Fatal feil ved sletting av konto, bruk riktig oversettelsesfunksjon.

3.1

 • 12. mai, 2022
 • Feilretting: Når tillatelsen er filtrert er alle handlinger nå tillatt, unntatt sletting av andres konti
 • Ny funksjon: Ved opprettelse av av en ny konto, send eventuelt instruksjoner og passord med lenker til oppsettsveiledninger.
 • Nettstedshelse Status: Test for anbefalt utvidelse
 • Nettstedshelse Status: Test for X-peker
 • Nettstedshelse Info: Vis en ekstra konstant og cPanel® e-postinformasjon (hoveddomene, MX-peker)
 • Sikrere med PHP strict_types
 • Siste utgivelse som kan kjøre på PHP-versjon 7.3. Versjon 3.2 av utvidelsen vil kreve PHP-versjon 7.4
 • Vennligst oppgrader din PHP til minst versjon 7.4 for å fortsette å motta ytterligere feilrettinger og oppdateringer.

3.0

 • 2. april 2022
 • Forbedringer: Standardadresse har nå Slett og Rediger.handlinger på hver rad i tabellen over e-postkonti
 • Forbedring: Nytt brukergrensesnitt og fritekst svarer-navn med foreslåtte alternativer for automatisk svarer i skjemaet Legg til e-post
 • Kodestandardisering og ombygging

2.9

 • 8. mars 2022
 • Ny funksjon: Send kontoinnstillinger til fritt valgt e-postadresse, din egen som standard
 • Rettet: Bedre håndtering (ingen handling) når javaskript-boksen for disk-kvote eller passord for e-postkonto avbrytes,
 • Forbedring: Promotering av utvidelse i bunnen av Kontrollpanel-widgeten kan nå avvises eller fjernes

2.8

 • Send kontoinnstillinger til fritt valgt e-postadresse, din egen som standard
 • Rettet: Bedre håndtering (ingen handling) når javaskript-boksen for disk-kvote eller passord for e-postkonto avbrytes,

2.7

 • Lagt til konfigruasjonsinnstilling/filter for å begrense e-postdomenene til nettstedsdomenet (takk til @manuelseffe for forslag og testing)
 • Lagt til en konfigurasjonsinnstillinger/filter for å begrense e-postdomenet til domenet på undernettstedet, for nettstedsadministartorer i et nettverk
 • Rettinger i henhold til kodestandard

2.6

 • WP 5.9 testet
 • Rettet: Webmail-knappen virker ikke altid
 • Rettet: Massehandlinger virker ikke alltid
 • Bedre oversettelse for resultat av massehandlinger
 • Internt: Endringer på PHP navnerom

2.5

 • Rettet fatal feil på skjermen Ny e-post
 • Koderensk
 • Forenkling av oversettelser
 • Kortere transient (buffer)-tid, bedre ugyldiggjøring

2.4

 • Sikkerhetsutgivelse: På multisite, sjekk at innsendt e-postdomene er lovlig ved opprettelse av nye e-postadresser/videresendinger
 • Tettere filtrering av domener og e-postkonti på multisite
 • Fjernet e-postvalg-trinnet (nedtrekkslisten) fra siden E-postbokser når det bare er én e-postkonto tilgjengelig

2.3

 • Støtte for multisite: Begrens e-postdomener til inneværende tjener for alle brukere unntatt superadminer

2.2

 • Sørge for ingen feil fra gethostbyaddr() når ingen «SERVER_ADDR» (cron, CLI)

2.1

 • Støtte for e-postadresser på underdomene når hovedddomenet er et underdomene

2.0

 • Anbefaler min andre utvidelse ‘WebFacing™ – cPanel® Storage, resource usage and errors’
 • Oversettelse av e-posttyper
 • Feilretting: IDN-visning på side for e-postbokser
 • Oversett navn på e-postbokser
 • Handling på rad: Vis e-postbokser
 • Handling på rad: Slett meldinger
 • Redigering av e-post for kontrakt (virker ikke)
 • Fjern unødvendig e-postkolonne fra tabellen for e-postbokser
 • Mindre tekstendringer

1.9

 • Vis e-postbokser for alle konti
 • Fjern gamle meldinger pr. e-postboks

1.8

 • Legg til handling for å endre lagringsplassk-kvote for e-post
 • Legg til handling for å redigere nåværende automatisk svarer

1.7

 • Feilretting: Ta riktig hensyn til tidssonen for start/slutt når ny automatisk svarer legges til
 • Begrenset Fra e-post for ny automatisk svarer (nedtrekksmeny)
 • Dato og tid adskilt for ny automatisk svarer (bedre brukergrensenitt)
 • Tillat begrenset tilgang for andre brukere enn administratorer, gitt en tillatelse (cpanel) og brukeren har e-post under nettstedets domene

1.6

 • Korrekt plassholder for start/slutt-datoer
 • Rettet plassering av ikon
 • Legg ikon for videresending/standard mål
 • Rettiing av tekst/oversettelses for «Fra e-post»
 • Legg til/slett automatiske svarere

1.5

 • Modernisert skjerm for Legg til ny e-post
 • Legg til svart hull for videresending og standard e-postadresse
 • Støtte for internasjonale domener (IDN)
 • Slå av Webmail-knappen ved klikk og etter 10 minutter
 • Lagt til noen ikoner på skjermene
 • Bedre ugyldiggjøring av hurtigbuffer
 • Hver Webmail-knapp åpner lenken i ulike faner

1.4

 • Vis og legg til standard e-post for hvert domene
 • Raskere, bedre ytelse, med hurtigbufring ved bruk av transienter (tidsutløp 10 minutter)
 • Tidsutløp for Webmail.knappene, oppfrisking nødvendig (10 minutter)
 • Feilretting og kodeopprydding

1.3

 • Endre passord for e-postkontoer
 • Se e-poster for kontakt/varsling
 • Feilretting: Passord for konto virker nå for nye kontoer
 • Feilretting: Riktig merkelapp for ny konto
 • Feilretting: Fjernet html id-duplikater

1.2

 • Bedre oppdagelse av cPanel® og funksjonskontroll
 • Oppdager fremmed DNS MX for domener, siden disse ikke vil motta e-poster utenfra.
 • Auto-innlogging på Webmail for kontoer (knapp)

1.1

 • Kontrollpanel – Oversikt: Antall e-postkonti
 • Flere oversatte strenger
 • Filter ´removable_query_args´ bare på tabellsiden
 • Tekstendringer og rettelser

1.0

 • Opprinnelig utgivelse, 21. april 2021.