Nettvendt – Lagring, ressursbruk og feil i cPanel®

Beskrivelse

🕸️ Av Nettvendt™. Viser diskbruk, minne, cpu og ressursbruk-informasjon, anbefalinger og varsler, samt antall opprettede e-postkonti, i ditt admin-kontrollpanels Oversikt-widget, en spesiell måler-widget i kontrollpanelet, samt utfyllende info på Verktøy – Nettstedshelse-panelene.

Ressursmålere i egen kontrollpanel-widget

Inkluderer test for feilmeldingslogg for serveren i Nettstedshelse.

Inkluderer en nettstedshelsetest for kun HTTPS (http bør ikke være tillatt, men videresendes til https) med informasjon og problemet og anbefalte tiltak.

Laget med litt hjelp fra cPanel, L.L.C., USA og PRO ISP AS – tusen takk.

Se også Nettvendt – Behandling av E-postkonti for cPanel®

Denne utvidelsen legger til følgende:

Kontrollpanelet

Oversikt (kjerne-widget)

 • Ett element som viser brukt diskplass
 • En linje i bunnen av kontrollpanel-widgeten som nevner navnet på nettverten, og maksimal lagringsplass for nåværende konto/abonnement (kun på PRO ISP)

cPanel® ressursbruk (tilpasset widget)

 • Minnebruk (måler)
 • Prosessorbruk (måler)
 • Antall aktive innføringsprosesser (måler)
 • Disk inn/ut-bruk (måler)
 • cPanel® serverfeil siste 24 timer

Verktøy – Nettstedshelse-panelet

Status (fane)

 • En lagringsplass-test med forklarende tekst og mulige handlinger (kun med cPanel®) med følgende resultat-typer og handlinger
  • Bra (mindre enn 90%)
  • Anbefalt handling (over 90%, men mindre enn 95%)
  • Kritisk (over 95%)
 • En Kun HTTPS-test med forklarende tekst (kun med HTTPS slått på), handinger med lenke til en relevant veileding (spesiell veiledning i tilfelle PRO ISP), og med følgende resultat-typer og handlinger
  • Bra (tilbakekobling med http avvist)
  • Anbefalt retting (tilbakekobling med http var vellykket)
 • En test for serverfeil med feimeldingslogg
  • Bra (ingen feil siste 24 timer)
  • Anbefalt (mindre enn 25 feil)
  • Kritisk (mer enn 24 feil)

Info (fane)

 • En seksjon om diskplass som inneholder (kun cPanel®)

  • cPanel®-brukernavn (privat)
  • cPanel® underkonti for brukeren og tilordnede tjenester (privat)
  • Tofaktor autentisering slått på i cPanel®?
  • Maks diskplass tilgjengelig
  • Total lagringsplass brukt
   • Lagringsplass brukt til mediefiler
  • Hoveddomene i cPanel®
   • Tilleggsdomener
   • Parkerte domener
   • Utgåtte domener
  • MySQL® Disk-bruk
  • CPU-bruk
  • Innføringsprosesser
  • Fysisk minnebruk
  • Inn-/ut-operasjoner pr. sekund (IOPS)
  • Inn-/ut-bruk
  • Antall prosesser
  • Antall cPanel® servefeil
  • Kontakt-e-postadresser i cPanel®
 • Legger til en linje i seksjonen for WordPress-konstanter

  • Antall cPanel® servefeil
 • Legger til noen linjer i seksjonen for WordPress-konstanter

  • WP_[CONTENT|PLUGIN]_URL
  • WPMU_PLUGIN_[DIR|URL]
  • WP_TEMP_DIR
  • UPLOADS
  • WP_DEFAULT_THEME
  • MEDIA_TRASH
  • IMAGE_EDIT_OVERWRITE
  • [TEMPLATE|STYLESHEET]PATHs
  • COOKIE_DOMAIN
  • [SITE]COOKIEPATH
  • COOKIEHASH
  • *_COOKIEs
  • *_COOKIE_PATHs
  • FORCE_SSL_[ADMIN|LOGIN]
  • WP_DISABLE_FATAL_ERROR_HANDLER
  • RECOVERY_MODE_EMAIL
  • AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED
  • WP_AUTO_UPDATE_CORE
  • ALLOW_[UNFILTERED_UPLOADS|REPAIR]
  • CORE_UPGRADE_SKIP_NEW_BUNDLED
  • DISALLOW_UNFILTERED_HTML
  • DISALLOW_FILE_[MOD|EDIT]S
  • WP_POST_REVISIONS
  • EMPTY_TRASH_DAYS
  • AUTOSAVE_INTERVAL
  • WP_LOCAL_DEV
  • SAVEQUERIES
  • RELOCATE
  • [DISABLE_|ALTERNATE_]WP_CRON[_LOCK_TIMEOUT]
  • CUSTOM_USER_[META_]TABLEs
  • [ALLOW_]MULTISITE

  Oversettelsesklar, ferdige oversettelser er

  • Norsk (bokmål)

  Filtrer intervall for henting av data til måler-widgeten i kontrollpanelet.

  wf_cpanel_gauges_interval (standard: 10 sekunder)

  Filtrer tillatelse for å vise widgeten med ressursmålere

  wf_cpanel_widget_capability (standard: manage_options)

  Feilsøkingsinnstilling

  For ekstra feilsøkingsinformasjon, legg til denne linjen i din wp-config-php eller i en annen utvidelse.

  const WF_DEBUG = true;

  Kjente begrensninger

 • Krever at PHP `shell_exec´ er tilgjengelig
 • Rapporterer data fra din egen cPanel®-server, ikke fjerntliggende
 • Rapporterer data fra din cPanel®-server, alle nettsteder og alle andfe web- eller cPanel®-applikasjoner, i tilfelle flere enn din WordPress er installert på den
 • Lenker til dokumentasjon for å løse rapporterte problemer blir bare vist til kunder av PRO ISP AS.
 • Denne utvidelsen vil ikke rapportere mye om nettstedet ikke er på en en cPanel®-administert server, men vil gjøre testen ‘Kun HTTPS’.

Skjermskudd

 • Kontrollpanel - Oversikt-widget
 • Lagringsplass-test på Nettstedshelse
 • Kun HTTPS-test i Nettstedshelse
 • Kontrollpanel - Ressursbruk og serverfei-widget

FAQ

Legger denne utvidelsen til databasetabeller, lagrer innstillinger, planlagte oppgaver eller legger til linjer i `wp-config.php`?

Nei, ikke, ingen, nei.

Krever den min innloggingsinformasjon til cPanel®?

Nei.

Virker den om funksjonen ´shell_exec´ er slått av i PHP?

Nei.

Hva om jeg ikke ønsker den cPanel® ressursbruk-widgeten (målerne)?

Lukk med opp-pil-ikonet eller skjul det med Visningsinnstillinger (skjult panel øverst til høyre) – som vanlig. Ingen data vil bli hentet fra cPanel® når widgeten er lukket eller skjult.

Virker den på andre webhotell enn PRO ISP?

Ja, den bør virke på overalt når betjent på cPanel®.

Virker den uten cPanel®?

Meget, meget begrenset. Sikkerhetstesten ‘Kun HTTPS’ bær virke, og lagringsplass-info, men testen for maksimal plass vil ikke bli utført og resultatet vil bare vise ‘I/T’.

Kan jeg bidra til denne utvidelsen?

Ikke lenger. Vennligst se Nettvendt™ – Behandling av e-postkonti og sikkerhetskopiering av webhotell-kontoen på cPanel®

Kan jeg donere til fortsatt vedlikehold og videreutvikling av denne utvidelsen?

Nei. Bruk donasjonsknappen i høyre sidestolpe på siden for den andre anbefalte utvidelsen.

Vurderinger

Les 1 vurdering

Bidragsytere og utviklere

“Nettvendt – Lagring, ressursbruk og feil i cPanel®” er programvare med åpen kildekode. Følgende personer har bidratt til denne utvidelsen.

Bidragsytere

“Nettvendt – Lagring, ressursbruk og feil i cPanel®” har blitt oversatt til 1 språk. Takk til oversetterne for deres bidrag.

Oversett “Nettvendt – Lagring, ressursbruk og feil i cPanel®” til ditt språk.

Interessert i utvikling?

Bla gjennom koden, sjekk ut SVN-repositoriet, eller abonner på utviklingsloggen med RSS.

Endringslogg

3.7.1

 • Rettet: Main::to_bytes returnerte en streng i noen tilfeller

3.7.0

 • Rettet: self::$host_label må ikke brukes for den er initialisert

3.6.9

 • Retting: Nettstedshelse Info: Utvidelsen auto-oppdatert
 • Retting: Gi navnerom til konstanten ‘PLUGIN_BASENAME’

3.6.4

 • Feilretting: Nettstedshelse Info-fanen, rot med seksjonstittel

3.6.2

 • 19. april 2023
 • Opprydding i konstanter i Nettstedshelse Info

3.6

3.5.6

 • 3. desember 2022
 • Omdøpt utvidelsen
 • Forbedre hvordan cPanel® oppdages for å hindre fatale feil

3.5.5

 • 6. november 2022
 • Omdøpt utvidelsen
 • Nettstedshelse Info: Ikke vis auto-oppdatering for utvidelsen i nettverk
 • Forbedre hvordan cPanel® oppdages for å hindre fatale feil

3.5

3.4

 • 3. november 2022
 • Fjernet noe e-postrelatert info.

3.3

 • 20. oktober 2022
 • Vil snart opphøre

3.2

 • 8. juni 2022
 • Retting av standard UPLOADS-mappe
 • Stor ytelsesforbedring – ingen påvirkning i admin utenom Kontrollpanel- og Nettstedshelse-skjermene
 • cPanel®-målerne slått på med utvidelsen Google Site Kit aktiv
 • Krever PHP 7.4+.
 • Testet med PHP 8.2

3.1

 • 29. april 2022
 • Beskyttelse mot fatal feil når PHP shell_execikke er tillatt
 • Ny test i Nettstedshelse for unike nøkle- og salt-konstanter
 • Mange ekstra konfigurasjonskonstanter i Nettstedshelse Info
 • Viser standardverdier for konstanter i Nettstedshelse Info
 • Indikasjon av rare verdier for konstanter i Nettstedshelse Info

3.0

 • 31. mars 2022
 • Mange ekstra konfigurasjonskonstanter i Nettstedshelse Info
 • Viser standardverdier når konstanter er udefinert
 • Omdøping av klasser/filer, koderensk

2.9.2

 • 14. mars 2022
 • Rettet fatal feil i tilfelle PECL intl funksjonen idn_to_utf8 ikke er tilgjengelig

2.9.1

 • 8. mars 2022
 • Forbedring: Promotering av utvidelse i kontrollpanel-widgeten kan på avvises eller fjernes
 • Forbedring: Ytterligere noen konstater i Nettstedshelse Info WordPress-konstanter
 • Rettelse: Kodestandarder

2.9

 • 1. februar 2022
 • Vesentlig ytelsesforbedring ved lasting av kontrollpanelet
 • WP 5.9 testet
 • PHP 8.1 kar

2.8

 • Lagt til antall PHP-feil under målerne på kontrollpanelet og i Nettsteshelse Info

2.7

 • 19. oktober 2021
 • Lag til PHP Filmeldings/feilsøkingslogg-fil til Nettstedshelse Info
 • Renske utløpte transienter
 • Lagt WP_CONTENT_URL ttil Nettstedshelse Info WordPress-konstanter
 • Lagt FORCE_SSL_ADMIN til Nettstedshelse Info WordPress-konstanter
 • Omstrukturert koden med enklere oversettelser
 • Integrert med utvidelsen Query Monitor
 • Omdøping av filer og klasser

2.6

 • Lagt til info om underkonti i Nettstedshelse Info-fanen
 • Lagt til disk i/o-måler i Kontrollpanel resurs-widget

2.5

 • Oversettbare etiketter for målerne
 • Antall serverfeil i cPanel® ressursbruk og serverfeil-widheten
 • To nye konstanter i Nettstedshelse Info WordPress-konstanter-seksjonen
 • Serverfeil i Nettstedshelse Info Server-seksjonen
 • Sørge for ingen feil fra gethostbyaddr() når ingen SERVER_ADDR (cron, CLI)
 • Gjort ressursmålerne responsive til bredden av widgeten
 • Lagt til siste oppdatert cPanel®-bruker i Nettstedshelse Info

2.4

 • Lagt til test for serverfeil og logg
 • Bedre sikkerhet ved henting av ressursdata fra JavaScrit (generert nøkkel som hemmelighet)
 • Oppdag interferens med utvidelsen Google Site Kit
 • Rettelse for noen nettsteder som ikke viser målerne på grunn av referrer-policy

2.3

 • Lagt til målere i ny widget på kontrollpanelet for å vise ressursbruk (Minne, prosessor og prosesser)
 • Oversettelses-rettelser

2.2

 • Mindre streng kontroll av cPanel®-funksjoner ved lasting
 • Legg til døde domener i fanen Nettstedshelse Info
 • Angi antall parkerte og døde domener som suffiks på etiketten
 • Inkluder hoved-e-postkonto i antall e-potskonti i widgeten på Kontrolpanel – Oversikt
 • Flere kontekster for oversettelser

2.1

 • Legg til brukt diskplass for hovedkontoen i Nettstedshelse cPanel® Info-fanen
 • Legg til maksimal frekvens for e-postsending pr. time i Nettstedshelse Info-fanen
 • Legg til cPanel®-versjon i Nettstedshelse Info-fanen
 • Rydd opp i oppføringer i Nettstedshelse cPanel® Info-fanen
 • Sortere på nytt, og gjør mer logisk hierarkisk, i Nettstedshelse Info-fane for cPanel®
 • Fjernet Nettstedshelse cPanel®-videresendinger i Info-fanen (installer min andre utvidelse ‘Nettvendt – E-postkonti i cPanel®’ for å få oversikt)
 • Bedre håndtering av IDN-domener hvior det var oversett
 • Noen få ekstra, nyttige WordPress-konstanter i Nettstedshelse Info-fanen, men fjernet WP_ENVIRONMENT_TYPE som overflødig
 • Anbefaler min andre utvidelse ‘Nettvendt – E-postkonti i cPanel®’ i Kontrollpanel – Oversikt-widgeten
 • Rettet en oversett feil i 2.0 som varslet om e-postruting i tilfelle MX-oppføringen peker til seg selv. I så fal, ingen grunn til bekymring.

2.0

 • Antall e-postkonti (og størrelsen som markørtips) i Kontrollpanelet – Oversikt-widgeten
 • Ny test for e-postruting i Status-fanen i Nettstedshelse
 • Flere konstanter i Nettstedshelse Info-fanen under WordPress-konstanter
 • Mye mer informasjon i fanen Info under cPanel® og Diskplass

1.6

 • 11. mars 2021
 • Rettelse for fatal feil ved udefinert konstant i PHP 7.4
 • Haster: Beskytte mot fatal PHP-feil når installert på et nettsted som ikke bruker cPanel®
 • I tilfelle på PRO ISP AS: Lagt til en lenke til brukerstøtteartikler fra PRO ISP for å slå på støtte for HTTPS i cPanel® i Nettstedshelse – Status – Sikkerhet
 • Diskplass for database vist i markørtips i widget på Kontrollpanelet
 • Litt flere nyttige konstanter i Nettstedshelse – Info – WordPress-konstanter
 • Riktig språknøytrale verdier i Nettstedshelse – Info for kopi av resultatene til feilsøking
 • Noen mindre rettelser av oversettelser

1.5

 • Feilretting: Diskplass for databasen ble telt med to ganger, noe som førte til for høy verdi for brukt diskplass
 • La til database-diskbruk til Nettstedshelse Info-fanen
 • Delvis omskrevet for å bruke flere kall til cPanel® uapi
 • Fjernet kall til cPanel® Quota
 • Introduserer noen cPanel® bruksstatiskkk-parametre, som CPU.-bruk og antall innføringsprosesser, i Nettstedshelse Info-fanen
 • Bedre hurtigbufring av verdien med kortlivede transienter
 • La DISALLOW_FILE_EDIT til Nettstedshelse Info WordPress-konstanter
 • La til støtte for Enterprise-pakker hos PRO ISP
 • Stavefeil for Pro Premium-pakken.
 • Testet på WP 5.6
 • Noe mindre tekstendringer i ´readme.txt´.
 • Noe kodeopprenskning.

1.2

Byttet til ny quota-kommando i cPanel® for disk maksimal og brukt diskplass. Takk til @proisp for å la lagt den til.

1.1

 • Adgangskontroll for å vise cPanel®-brukernavn i Oversikt.

1.0

 • Opprinnelig utgivelse, sep 2020.