Nettvendt – Disk-, ressursbruk og feil fra cPanel® i ditt kontrollpanel og i Nettstedshelse

Beskrivelse

🕸️ Av Nettvendt. Viser diskbruk, minne, cpu og ressursbruk-informasjon, anbefalinger og varsler, samt antall opprettede e-postkonti, i ditt admin-kontrollpanels Oversikt-widget, en spesiell måler-widget i kontrollpanelet, samt utfyllende info på Verktøy – Nettstedshelse-panelene.

Inkluderer en test for e-postruting (når serveren ikke er autoritativ må rutingen være satt til fjern).

Inkluderer også en nettstedshelsetest for kun HTTPS (http bør ikke være tillatt, men videresendes til https) med informasjon og problemet og anbefalte tiltak.

Laget med litt hjelp fra cPanel, L.L.C., USA og PRO ISP AS – tusen takk.

Denne utvidelsen er en kandidat til å bli anbefalt til alle kunder av PRO ISP AS.

Se også Nettvendt – E-postkonti i cPanel®

Denne utvidelsen legger til følgende:

Kontrolpanelet

Oversikt (kjerne-widget)

 • Ett element som viser brukt diskplass
 • Ett element som viser antall e-postkonti (kun nettstedsdomenet)
 • En linje i bunnen av kontrollpanel-widgeten som nevner navnet på nettverten, og maksimal lagringsplass for nåværende konto/abonnement (kun på PRO ISP)

cPanel® ressursbruk (tilpasset widget)

 • Minnebruk (måler)
 • Prosessorbruk (måler)
 • Antall aktive innføringsprosesser (måler)
 • Disk inn/ut-bruk (måler)
 • cPanel® serverfeil siste 24 timer

Verktøy – Nettstedshelse-panelet

Status (fane)

 • En lagringsplass-test med forklarende tekst og mulige handlinger (kun med cPanel®) med følgende resultat-typer og handlinger
  • Bra (mindre enn 90%)
  • Anbefalt handling (over 90%, men mindre enn 95%)
  • Kritisk (over 95%)
 • En Kun HTTPS-test med forklarende tekst (kun med HTTPS slått på), handinger med lenke til en relevant veileding (spesiell veiledning i tilfelle PRO ISP), og med følgende resultat-typer og handlinger

  • Bra (http-tilbakeobling forkastes)
  • Anbefalt retting (tilbakekobling med http var vellykket)
 • En test for ruting av e-post for nettstedsdomenet med forklarende tekst og mulige handlinger (kun for cPanel®) med følgende resultattyper og handlinger

  • Bra (lokal server er autoritativ eller e-postrutingen er til annen)
  • Kritisk (lokal server er ikke autoritativ og e-postruting er lokal)
 • En test for serverfeil med feilmeldingslogg

  • Bra (ingen feil siste 24 timer)
  • Anbefalt (mindre enn 25 feil)
  • Kritisk (mer enn 24 feil)

Info (fane)

 • En seksjon om diskplass som inneholder (kun cPanel®)

  • cPanel®-brukernavn (privat)
  • cPanel®-bruker opprettet (privat)
  • cPanel®-bruker opprettet (private)
  • cPanel® underkonti for brukeren og tilordnede tjenester (privat)
  • Tofaktor autentisering slått på i cPanel®?
  • Maks diskplass tilgjengelig
  • Total lagringsplass brukt
   • Lagringsplass brukt til mediefiler
   • Lagringsplass brukt til e-post
  • Er lokal DNS autoritativ?
   • MX-server er seg selv
   • E-postruting er lokal?
  • Hoveddomene i cPanel®
   • Tilleggsdomener
   • Parkerte domener
   • Utgåtte domener
  • MySQL® Disk-bruk
  • CPU-bruk
  • Innføringsprosesser
  • Fysisk minnebruk
  • Inn-/ut-operasjoner pr. sekund (IOPS)
  • Inn-/ut-bruk
  • Antall prosesser
  • Antall cPanel® servefeil
  • Brukt diskplass for e-postkonti (alle under nettstedsdomenet)
  • E-post-vidersendingsadresser (alle under nettstedsdomenet)
  • Kontakt-e-postadresser i cPanel®
 • Legger til en linje i seksjonen for WordPress-konstanter

  • Antall cPanel® servefeil
 • Legger til noen linjer i seksjonen for WordPress-konstanter

  • WP_DISABLE_FATAL_ERROR_HANDLER
  • ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS
  • AUTOMATIC_UPDATER_DISABLED
  • WP_AUTO_UPDATE_CORE
  • ALLOW_UNFILTERED_UPLOADS
  • CORE_UPGRADE_SKIP_NEW_BUNDLED
  • DISALLOW_FILE_MODS
  • DISALLOW_FILE_EDIT
  • SAVEQUERIES
  • WP_POST_REVISIONS
  • CUSTOM_USER_TABLE
  • CUSTOM_USER_META_TABLE
  • WF_DEV_LOGIN
  • WF_DEBUG

  Oversettelsesklar, ferdige oversettelser er

  • Norsk (bokmål)

  Filtrer intervall for henting av data til måler-widgeten i kontrollpanelet.

  wf_cpanel_gauges_interval (standard: 10 sekunder)

  Filtrer tillatelse for å vise widgeten med ressursmålere

  wf_cpanel_widget_capability (standard: activate_plugins)

  Feilsøkingsinnstilling

  For ekstra feilsøkingsinformasjon, legg til denne linjen i din wp-config-php eller i en annen utvidelse.

  const WF_DEBUG = true;

  Kjente begrensninger

 • Lenker til dokumentasjon for å løse rapporterte problemer blir bare vist til kunder av PRO ISP AS.
 • Denne utvidelsen vil trolig ikke rapportere mye om nettstedet ikke er på en en cPanel®-administert server, men vil gjøre testen ‘Kun HTTPS’.
 • Ressurs-målerne i widgeten i kontrollpanelet påvirkes av interferens fra utvidelsen Site Kit av Google. Målerne vises ikke.

Skjermskudd

 • Kontrollpanel - Oversikt-widget
 • Lagringsplass-test på Nettstedshelse
 • E-postrutings-test i Nettstedshelse
 • Kun HTTPS-test i Nettstedshelse
 • Kontrollpanel - Ressursbruk og serverfei-widget

FAQ

Legger denne utvidelsen til databasetabeller, lagrer innstillinger eller legger til linjer i `wp-config.php`?

Nei, ikke, ingen.

Krever den min innloggingsinformasjon til cPanel®?

Nei.

Hva om jeg ikke ønsker den (nye) cPanel® ressursbruk-widgeten (målerne)?

Lukk med opp-pil-ikonet eller skjul det med Visningsinnstillinger (skjult panel øverst til høyre) – som vanlig. Ingen data vil bli hentet fra cPanel® når widgeten er lukket eller skjult.

Virker den på andre webhotell enn PRO ISP?

Ja, i hvert fall noen, men ikke testet særlig. Vennligst rapporter din erfaring. Bruk Omtaler, Brukerstøtte eller GitHub.

Virker den uten cPanel®?

Meget, meget begrenset. Sikkerhetstesten ‘Kun HTTPS’ bær virke, og lagringsplass-info, men testen for maksimal plass vil ikke bli utført og resultatet vil bare vise ‘I/T’.

Kan jeg bidra til denne utvidelsen?

Ja, besøk dens Github-repo og opprett en sak, klone den og/eller send en PR.

Vurderinger

Les 1 vurdering

Bidragsytere og utviklere

“Nettvendt – Disk-, ressursbruk og feil fra cPanel® i ditt kontrollpanel og i Nettstedshelse” er programvare med åpen kildekode. Følgende personer har bidratt til denne utvidelsen.

Bidragsytere

“Nettvendt – Disk-, ressursbruk og feil fra cPanel® i ditt kontrollpanel og i Nettstedshelse” har blitt oversatt til 1 språk. Takk til oversetterne for deres bidrag.

Oversett “Nettvendt – Disk-, ressursbruk og feil fra cPanel® i ditt kontrollpanel og i Nettstedshelse” til ditt språk.

Interessert i utvikling?

Bla gjennom koden, sjekk ut SVN-repositoriet, eller abonner på utviklingsloggen med RSS.

Endringslogg

2.6

 • Lagt til info om underkonti i Nettstedshelse Info-fanen
 • Lagt til disk i/o-måler i Kontrollpanel resurs-widget

2.5.1

 • Tastefeil-rettelser

2.5

 • Oversettbare etiketter for målerne
 • Antall serverfeil i cPanel® ressursbruk og serverfeil-widheten
 • To nye konstanter i Nettstedshelse Info WordPress-konstanter-seksjonen
 • Serverfeil i Nettstedshelse Info Server-seksjonen

2.4.6

 • Sørge for ingen feil fra gethostbyaddr() når ingen «SERVER_ADDR» (cron, CLI)

2.4.4

 • Gjort ressursmålerne responsive til bredden av widgeten

2.4.1

 • Lagt til siste oppdatert cPanel®-bruker i Nettstedshelse Info

2.4

 • Lagt til test for serverfeil og logg
 • Bedre sikkerhet ved henting av ressursdata fra JavaScrit (generert nøkkel som hemmelighet)

2.3.5

 • Oppdag interferens med utvidelsen Google Site Kit

2.3.3

 • Rettelse for noen nettsteder som ikke viser målerne på grunn av referrer-policy

2.3.1

 • Rettelse for PHP 8

2.3

 • Lagt til målere i ny widget på kontrollpanelet for å vise ressursbruk (Minne, prosessor og prosesser)

2.2.1

 • Oversettelses-rettelser

2.2

 • Mindre streng kontroll av cPanel®-funksjoner ved lasting
 • Legg til døde domener i fanen Nettstedshelse Info
 • Angi antall parkerte og døde domener som suffiks på etiketten
 • Inkluder hoved-e-postkonto i antall e-potskonti i widgeten på Kontrolpanel – Oversikt
 • Flere kontekster for oversettelser

2.1

 • Legg til brukt diskplass for hovedkontoen i Nettstedshelse cPanel® Info-fanen
 • Legg til maksimal frekvens for e-postsending pr. time i Nettstedshelse Info-fanen
 • Legg til cPanel®-versjon i Nettstedshelse Info-fanen
 • Rydd opp i oppføringer i Nettstedshelse cPanel® Info-fanen
 • Sortere på nytt, og gjør mer logisk hierarkisk, i Nettstedshelse Info-fane for cPanel®
 • Fjernet Nettstedshelse cPanel®-videresendinger i Info-fanen (installer min andre utvidelse ‘Nettvendt – E-postkonti i cPanel®’ for å få oversikt)
 • Bedre håndtering av IDN-domener hvior det var oversett
 • Noen få ekstra, nyttige WordPress-konstanter i Nettstedshelse Info-fanen, men fjernet WP_ENVIRONMENT_TYPE som overflødig
 • Anbefaler min andre uyvidelse ‘Nettvendt – E-postkonti i cPanel®’ i Kontrollpanel – Oversikt-widgeten

2.0.1

 • Rettet en oversett feil i 2.0 som varslet om e-postruting i tilfelle MX-oppføringen peker til seg selv. I så fal, ingen grunn til bekymring.

2.0

 • Antall e-postkonti (og størrelsen som markørtips) i Kontrollpanelet – Oversikt-widgeten
 • Ny test for e-postruting i Status-fanen i Nettstedshelse
 • Flere konstanter i Nettstedshelse Info-fanen under WordPress-konstanter
 • Mye mer informasjon i fanen Info under cPanel® og Diskplass

1.6.2

 • Rettelse for fatal feil ved udefinert konstant i PHP 7.4

1.6.1

 • Haster: Beskytte mot fatal PHP-feil når installert på et nettsted som ikke bruker cPanel®

1.6

 • 11. mars 2021
 • I tilfelle på PRO ISP AS: Lagt til en lenke til brukerstøtteartikler fra PRO ISP for å slå på støtte for HTTPS i cPanel® i Nettstedshelse – Status – Sikkerhet
 • Diskplass for database vist i markørtips i widget på Kontrollpanelet
 • Litt flere nyttige konstanter i Nettstedshelse – Info – WordPress-konstanter
 • Riktig språknøytrale verdier i Nettstedshelse – Info for kopi av resultatene til feilsøking
 • Noen mindre rettelser av oversettelser

1.5.3

 • Feilretting: Diskplass for databasen ble telt med to ganger, noe som førte til for høy verdi for brukt diskplass

1.5.2

 • La til database-diskbruk til Nettstedshelse Info-fanen

1.5

 • Delvis omskrevet for å bruke flere kall til cPanel® uapi
 • Fjernet kall til cPanel® Quota
 • Introduserer noen cPanel® bruksstatiskkk-parametre, som CPU.-bruk og antall innføringsprosesser, i Nettstedshelse Info-fanen
 • Bedre hurtigbufring av verdien med kortlivede transienter
 • La DISALLOW_FILE_EDIT til Nettstedshelse Info WordPress-konstanter

1.4.1

 • Stavefeil for Pro Premium-pakken.
 • Testet på WP 5.6
 • Noe mindre tekstendringer i ´readme.txt´.
 • Noe kodeopprenskning.

1.4

 • La til støtte for Enterprise-pakker hos PRO ISP

1.3

 • Få brukt lagringsplass også når ikke på cPanel®

1.2

Byttet til ny quota-kommando i cPanel® for disk maksimal og brukt diskplass. Takk til @proisp for å la lagt den til.

1.1

 • Adgangskontroll for å vise cPanel®-brukernavn i Oversikt.

1.0

 • Opprinnelig utgivelse, sep 2020.