Denne utvidelsen har ikke blitt testet mot noen av de siste 3 hovedutgivelsene av WordPress. Den er kanskje ikke lenger holdt vedlike eller støttet, og den kan ha kompatibilitetsproblemer med nyeste versjoner av WordPress.

Invoices for WooCommerce

Beskrivelse

Invoicing can be time consuming. Well, not anymore! Invoices for WooCommerce automates the invoicing process by generating and sending it to your customers.

Denne utvidelsen for WooCommerce genererer PDF-fakturaer og PDF-pakksedler, legger dem til valgte eposttyper i WooCommerce og sender fakturaer til dine kunders Dropbox, Google Drive, OneDrive eller Egnyte. Velg mellom flere rene og tilpassbare maler.

Hovedfunksjoner

 • Automatisk PDF faktura generering og vedlegg
 • Manuelt opprett eller slett PDF faktura
 • Legg ved PDF faktura til WooCommerce e-post som du velger selv
 • Generer PDF-pakksedler
 • Koble til med Google Drive, Egnyte, Dropbox eller OneDrive
 • Multiple clean and highly customizable PDF Invoice templates.
 • WooCommerce ordre nummerering eller innbygget sekvensiell fakturanummerering
 • Mange fakturaer og datoformat tilpassningsalternativer
 • Avanserte elementer tabell med refunderinger, rabatter, forskjellige skatteklasser og mer
 • Download invoice from My Account page.
 • Marker fakturaer som betalt

Invoices for WooCommerce Premium

This plugin offers a premium version which comes with the following features:

– Attach PDF invoices to many more email types including third party plugins
– Send credit notes and cancelled PDF invoices
– Fully customize PDF invoice table content by modifying line item columns and total rows
– Automatically send a reminder email configurable within a specific period of time and display a payment due date
– Bulk generate PDF invoices
– Bulk export and/or download PDF invoices
– Bill periodically by generating and sending global invoices
– Let customers decide to generate a PDF invoice on checkout
– Change the font of the PDF invoices
– Add additional PDF files to PDF invoices
– Send customer invoices directly to multiple recipients
– Compatible with WooCommerce Subscriptions plugin emails.

Upgrade to Invoices for WooCommerce Premium >>

Support

Hjelp kan du få på vår forum side, og vi vil forsøke å svare deg så fort vi kan.

Bidra

Om du vil legge til kode til kildekoden, rapportere et problem eller foreslå en forbedring, er du hjertelig velkommen til å bruke GitHub.

Oversette

Hjelp til med oversettelse på GitHub.

Skjermskudd

 • Generelle innstillinger
 • Malinnstillinger
 • Vis eller avbryt faktura fra ordresiden.
 • Opprett ny faktura fra ordresiden.
 • Vis faktura fra butikkens ordreside.
 • Last ned faktura fra konto.
 • Nice and clean template called ‘Micro’.
 • Nice and clean template called ‘Minimal’.

Installasjon

Automatisk installering

Automatisk installasjon er det enkleste alternativet da WordPress håndteres filoverføringer selv og du trenger ikke engang å forlate nettleseren din. For å gjøre en automatisk installasjon av WooCommerce, logg inn i WordPress kontrollpanel, naviger til Utvidelser menyen og klikk på «Legg til ny».

In the search field type «Invoices for WooCommerce» and click Search Plugins. Once you’ve found our plugin you can view details about it such as the the point release, rating and description. Most importantly of course, you can install it by simply clicking Install Now. After clicking that link you will be asked if you’re sure you want to install the plugin. Click yes and WordPress will automatically complete the installation.

Manuell installering

Den manuelle installasjonsmetoden involverer å laste ned utvidelsen og laste den opp til din webtjener gjennom ditt FTP program.

 1. Last ned utvidelsesfilen til maskinen din og pakk den ut
 2. Bruk et FTP program, eller din tilbyders kontrollpanel, last opp den utpakkede utvidelsesmappe til din WordPress installasjons wp-content/plugins mappe.
 3. Aktiver utvidelsen fra Utvidelser menyen i kontrollpanelet til WordPress.

FAQ

Hvordan legge til din egen mal?

Copy the default template files (including folder) you’ll find in plugins/woocommerce-pdf-invoices/includes/templates/invoice/simple to uploads/woocommerce-pdf-invoices/templates/invoice/simple. The plugin will automatically detect the template and makes it available for selection within the Template Settings. Now go ahead and start making some changes to the template files! 🙂

Important: Before you update the plugin, always have a look at the Changelog if their have been any changes to the template files. There will be updates that require updating your custom template!

Hvoradn legge til et gebyr til fakturaen?

For å legge til en avgift til din faktura, kan du enkelt legge til følgene kode i ditt temas functions.php fil.

function add_woocommerce_fee() {
  global $woocommerce;

  if ( is_admin() && ! defined( 'DOING_AJAX' ) )
    return;

  $amount = 5;
  $woocommerce->cart->add_fee( 'FEE_NAME', $amount, true, 'standard' );
}
add_action( 'woocommerce_cart_calculate_fees','add_woocommerce_fee' );

Hvordan skjule ordre element i meta?

For å skjule et ordreelement fra fakturaen, kan du enkelt legge til følgende filter til ditt temas functions.php fil.

/**
 * Hide order itemmeta on Invoices for WooCommerce' invoice template.
 *
 * @param array $hidden_order_itemmeta itemmeta.
 *
 * @return array
 */
function bewpi_alter_hidden_order_itemmeta( $hidden_order_itemmeta ) {
  $hidden_order_itemmeta[] = '_wc_cog_item_cost';
  $hidden_order_itemmeta[] = '_wc_cog_item_total_cost';
  $hidden_order_itemmeta[] = '_subscription_interval';
  $hidden_order_itemmeta[] = '_subscription_length';
  // end so on..
  return $hidden_order_itemmeta;
}
add_filter( 'bewpi_hidden_order_itemmeta', 'bewpi_alter_hidden_order_itemmeta', 10, 1 );

How to change the common PDF options?

For å endre de vanlige alternativene for PDF-filen, bruk eksempelet ndenfor.

function custom_bewpi_mpdf_options( $options ) {
  $options['mode'] = '';
  $options['format'] = ''; // use [format]-L or [format]-P to force orientation (A4-L will be size A4 with landscape orientation)
  $options['default_font_size'] = 0;
  $options['default_font'] = 'opensans';
  $options['margin_left'] = 14;
  $options['margin_right'] = 14;
  $options['margin_top'] = 14;
  $options['margin_bottom'] = 0;
  $options['margin_header'] = 14;
  $options['margin_footer'] = 6;
  $options['orientation'] = 'P'; // Also try to force with format option

  return $options;
}
add_filter( 'bewpi_mpdf_options', 'custom_bewpi_mpdf_options' );

How to change the more advanced PDF options?

To fully customize the PDF, use below code. This filter gives you full control over the mPDF library. Check the mPDF manual for more info.

function bewpi_mpdf( $mpdf, $document ) {
  // change the direction of the invoice to RTL
  $mpdf->SetDirectionality( 'rtl' );

  return $mpdf;
}
add_filter( 'bewpi_mpdf', 'bewpi_mpdf', 10, 2 );

Hvordan vise last ned knapp på spesifikke mal -filer?

Add below code for example to your «thankyou» page or «customer-completed-order» email template.

echo do_shortcode( '[bewpi-download-invoice title="Download (PDF) Invoice {formatted_invoice_number}" order_id="' . $order->get_id() . '"]' );

For use in WordPress editor use below shortcode. This will only work if you replace «ORDER_ID» with an actual order id.

[bewpi-download-invoice title="Download (PDF) Invoice {formatted_invoice_number}" order_id="ORDER_ID"]

Note: Download button will only be displayed when PDF exists and order has been paid.

How to skip invoice generation based on specific payment methods?

Add the name of the payment method to the array.

function bewpi_attach_invoice_excluded_payment_methods( $payment_methods ) {
  return array( 'bacs', 'cod', 'cheque', 'paypal' );
}
add_filter( 'bewpi_attach_invoice_excluded_payment_methods', 'bewpi_attach_invoice_excluded_payment_methods', 10, 2 );

How to skip invoice generation in general?

Add below function to your themes ‘functions.php’ file.

function bewpi_skip_invoice_generation( $skip, $status, $order ) {
  // Do your stuff based on the order.

  return true; // True to skip.
}
add_filter( 'bewpi_skip_invoice_generation', 'bewpi_skip_invoice_generation', 10, 3 );

Hvordan tillate spesifikke roller å laste ned fakturaer?

Legg til navnet på rollen i listen. Som standard vil butikkledere og administratorer ha tilgang til å laste ned fakturaer.

function bewpi_allowed_roles_to_download_invoice($allowed_roles) {
  // available roles: shop_manager, customer, contributor, author, editor, administrator
  $allowed_roles[] = "editor";
  // end so on..
  return $allowed_roles;
}
add_filter( 'bewpi_allowed_roles_to_download_invoice', 'bewpi_allowed_roles_to_download_invoice', 10, 2 );

How to alter formatted invoice number?

Add following filter function to your ‘functions.php’ within your theme.

function alter_formatted_invoice_number( $formatted_invoice_number, $document_type ) {
  if ( $document_type === 'invoice/global' ) { // 'simple' or 'global'.
   // add M for global invoices.
   return 'M' . $formatted_invoice_number;
  }

  return $formatted_invoice_number;
}
add_filter( 'bewpi_formatted_invoice_number', 'alter_formatted_invoice_number', 10, 2 );

How to add custom fields/meta-data to the PDF invoice template?

Use below code to display meta-data. Replace {META_KEY} with the actual key. If you use another plugin, just ask the key from the author of that plugin.

<?php echo BEWPI()->templater()->get_meta( '{META_KEY}' ); ?>

Important: A custom template is required to add a custom field to the PDF invoice.

How to use a different template based on some order variable?

Use below code to use a different template based on WPML order language. You can for example change the function to use a different template based on the payment method instead.

/**
 * Change template based on WPML order language.
 * Make sure to create custom templates with the correct names or the templates won't be found.
 *
 * @param string $template_name template name.
 * @param string $template_type template type like global or simple.
 * @param int  $order_id WC Order ID.
 *
 * @return string
 */
function change_template_based_on_order_language( $template_name, $template_type, $order_id ) {
  $order_language = get_post_meta( $order_id, 'wpml_language', true );

  if ( false === $order_language ) {
    return $template_name;
  }

  switch ( $order_language ) {
    case 'en':
      $template_name = 'minimal-en';
      break;
    case 'nl':
      $template_name = 'minimal-nl';
      break;
  }

  return $template_name;
}
add_filter( 'wpi_template_name', 'change_template_based_on_order_language', 10, 3 );

How to add invoice information meta?

Use below code to add invoice information meta to the PDF invoice template.

/**
 * Add PDF invoice information meta (from third party plugins).
 *
 * @param array     $info Invoice info meta.
 * @param BEWPI_Invoice $invoice Invoice object.
 * @since 2.9.8
 *
 * @return array.
 */
function add_invoice_information_meta( $info, $invoice ) {
  $payment_gateway = wc_get_payment_gateway_by_order( $invoice->order );

  // Add PO Number from 'WooCommerce Purchase Order Gateway' plugin.
  if ( $payment_gateway && 'woocommerce_gateway_purchase_order' === $payment_gateway->get_method_title() ) {
    $po_number = WPI()->get_meta( $invoice->order, '_po_number' );
    if ( $po_number ) {
      $info['po_number'] = array(
        'title' => __( 'Purchase Order Number:', 'woocommerce-pdf-invoices' ),
        'value' => $po_number,
      );
    }
  }

  // Add VAT Number from 'WooCommerce EU VAT Number' plugin.
  $vat_number = WPI()->get_meta( $invoice->order, '_vat_number' );
  if ( $vat_number ) {
    $info['vat_number'] = array(
      'title' => __( 'VAT Number:', 'woocommerce-pdf-invoices' ),
      'value' => $vat_number,
    );
  }

  return $info;
}
add_filter( 'wpi_invoice_information_meta', 'add_invoice_information_meta', 10, 2 );

How to change the invoice date?

Use below filter to change the invoice date.

/**
 * Change invoice date to order date in order to regenerate old invoices and keep the date.
 *
 * @param string         $invoice_date date of invoice.
 * @param BEWPI_Abstract_Invoice $invoice   invoice object.
 *
 * @return string needs to be in mysql format.
 */
function change_invoice_date_to_order_date( $invoice_date, $invoice ) {
  // get_date_paid() or get_date_created().
  $date_completed = $invoice->order->get_date_completed();
  if ( null !== $date_completed ) {
    return $date_completed->date( 'Y-m-d H:i:s' );
  }

  return $invoice_date;
}
add_filter( 'wpi_invoice_date', 'change_invoice_date_to_order_date', 10, 2 );

How to update the PDF invoice when it already has been sent to the customer?

Since version 2.9.4 the plugin removed the ability to update the PDF invoice when it already has been sent to the customer. If in what manner you still want to update the invoice, you can do so by resetting a custom field.

 1. Go to Edit Order page.
 2. Change custom field ‘bewpi_pdf_invoice_sent’ value within custom field widget to 0.
 3. Refresh page and Update button will appear.

Vurderinger

27. oktober, 2022
I believe this plugin, as well as the premium version, is no longer supported by the developer. We’ve contacted the developer 2 weeks ago regarding an issue with meta data showing HTML tags as plain text on invoices. After a second follow-up via email on our end we still haven’t gotten a response regarding this issue. The plugin itself is great but the lack of premium support makes us lose confidence and pushes us to look for another solution.
13. september, 2022 1 svar
From last 1 month my website was very slow. Today I get response from server. Lots of error PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function WPO\\WC\\PDF_Invoices\\list_files() in /woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/includes/class-wcpdf-main.php:909 woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/includes/class-wcpdf-main.php(882): WPO\\WC\\PDF_Invoices\\Main->temporary_files_cleanup(1662349171)\n#1 php(138): do_action_ref_array('wp_scheduled_de…', Array)\n#5 {main}\n thrown in /plugins/woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/includes/class-wcpdf-main.php on line 909, referer:/wp-cron.php?doing_wp_cron=1662953971.6180651187896728515625 PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function WPO\\WC\\PDF_Invoices\\list_files() in /woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/includes/class-wcpdf-main.php:909\n Stack trace:\n#0 /woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/includes/class-wcpdf-main.php(882): WPO\\WC\\PDF_Invoices\\Main->temporary_files_cleanup(1662262768)\n#1 php(138): do_action_ref_array('wp_scheduled_de…', Array)\n#5 {main}\n thrown in plugins/woocommerce-pdf-invoices-packing-slips/includes/class-wcpdf-main.php on line 909, referer: wp-cron.php?doing_wp_cron=1662867567.9611198902130126953125
20. juli, 2022
Paid for the premium plugin but receive zero support. The invoices have started to get generated blank. Tried to get through to support via the support forum and official website but no response as of today. It has been a month or so at this stage.
8. juni, 2022
Great plug in i use for several years now. Only minus one star because, as a small online business, i’ve never understood why premium plugins are so expensive. I’d be happy to pay 10$/year for 1 site personal use on several plugins, but multiply 50-60$ by 10-20 plugins is just unaffordable… So bad
21. november, 2021 2 svar
It seems the maker has no interest in supporting this plugin anymore. Most support topics here stay unanswered. I have even bought the premium version for a particular extra feature and hope on decent support. Very, very slow and incomplete support and in the end just no response anymore at all. However, he did remove the (buggy) feature I tried to get working from his promo website, instead of helping me out. I asked for a refund more than once, but never got a reply. I wasted money, several weeks time and effort on this plugin.
Les alle 468 vurderinger

Bidragsytere og utviklere

“Invoices for WooCommerce” er programvare med åpen kildekode. Følgende personer har bidratt til denne utvidelsen.

Bidragsytere

“Invoices for WooCommerce” har blitt oversatt til 12 språk. Takk til oversetterne for deres bidrag.

Oversett “Invoices for WooCommerce” til ditt språk.

Interessert i utvikling?

Bla gjennom koden, sjekk ut SVN-repositoriet, eller abonner på utviklingsloggen med RSS.

Endringslogg

3.1.9 – October 12, 2021

 • Fixed: Fixed action name.

3.1.8 – September 17, 2021

 • Fixed: Fatal error.

3.1.7 – July 13, 2021

 • Improved: Plugin name.
 • Improved: Translation files.

3.1.6 – April 23, 2021

 • Removed: Iframe and other sidebar social media links.

3.1.5 – April 21, 2021

 • Improved: Translation files.

3.1.4 – September 17, 2020

 • Fixed: Translation files by adding keywords.

3.1.3 – August 31, 2020

 • Fixed: Fatal error.

3.1.2 – August 31, 2020

 • Added: Filter to add custom information.
 • Fixed: Fixed last total row border weight.
 • Fixed: jQuery .live() has been removed.
 • Fixed: Inconsistent number of args passed to woocommerce_order_item_meta_start thanks to @cyjosh.

3.1.1 – June 21, 2020

 • Fixed: Company logo PNG not working.
 • Fixed: Company details not showing in template.

3.1.0 – June 17, 2020

 • Added: Packing slip meta box to Edit Order page to generate packing slip.
 • Added: Param to filters wpi_after_invoice_content and wpi_before_invoice_content and changed prefix.
 • Added: Filter ‘wpi_after_document_generation’.
 • Added: Filter ‘wpi_pdf_invoice_filename’ to change the name of the pdf invoice file.
 • Added: Filters ‘wpi_show_my_account_pdf’ and ‘wpi_show_download_invoice_shortcode’ to override displaying the invoice based on paid status.
 • Added: Filter ‘wpi_invoice_number’ to change the invoice number.
 • Improved: Filter ‘bewpi_formatted_invoice_number’ to ‘wpi_formatted_invoice_number’.
 • Improved: NL translation files thanks to @freasy.
 • Improved: Invoice number format only allowing letters, numbers, whitespaces and hyphens minuses.
 • Improved: Formatted company address and details by splitting into separate functions.
 • Fixed: Settings error notices not showing.
 • Fixed: Replacing placeholders while getting options.
 • Fixed: mPDF compatibility with PHP 7.4.

3.0.11 – November 8, 2019

 • Added: Company registration number.

3.0.10 – October 28, 2019

 • Fixed: Fatal errors when using micro template.

3.0.9 – October 26, 2019

 • Improved: Custom logo upload setting by using the native media library.

3.0.8 – August 30, 2019

 • Fixed: Reset invoice counter not deleting invoices.

3.0.7 – June 11, 2019

 • Fixed: Packing slip not displaying custom meta and user meta fields.

3.0.6 – June 7, 2019

 • Improved: Sequential invoice numbering by refactoring code.

3.0.5 – May 31, 2019

 • Fixed: Sequential invoice numbering not incrementing.

3.0.4 – May 21, 2019

 • Fixed: Moving get_formatted_base_address() to WPI() instance.

3.0.3 – May 20, 2019

 • Improved: Renamed ‘wpi_invoice_date’ filter to ‘wpi_invoice_custom_date’.
 • Fixed: Debug button not showing on edit order page.
 • Fixed: Accessing constant directly from function causing syntax errors.

3.0.2 – April 25, 2019

 • Fixed: Using order number as invoice number.
 • Fixed: Fatal error sabre ubl_invoice dependency.
 • Fixed: Formatted base address not showing on packing slips.

3.0.1 – April, 2019

 • Fixed: Fatal error PLUGIN_SLUG constant.

3.0.0 – April, 2019

 • Added: Debug settings tab with debug information.
 • Added: Loading textdomain from Loco Translate folder wp-content/languages/loco/plugins.
 • Added: Filters to add (custom) customer address fields.
 • Improved: Translations and updated language files.
 • Improved: Options not loading on every request.
 • Improved: Only show admin notices when enabled within wp-config.php.
 • Improved: Admin notices JS code only loading on plugins.php page.
 • Fixed: Not printing invoice details which have empty values.
 • Fixed: Translations not working due to update WordPress.

2.9.17 – August 9, 2018

 • Fixed: Removing logo url from settings.

2.9.16 – August 3, 2018

 • Added: ‘wpi_order_item_totals_left’ action to template.
 • Improved: Translation files.
 • Fixed: VAT column not always displayed.

2.9.15 – July 26, 2018

 • Added: Check for EU B2B zero rated vat.
 • Improved: Templates in general.

2.9.14 – July 23, 2018

 • Improved: Margin between template header and body.

2.9.13 – July 18, 2018

 • Improved: PDF margin and general template design.
 • Fixed: PHP 7.2 compatibility.

2.9.12 – February 18, 2018

 • Fixed: Invoice number column displayed at first place of shop order table.

2.9.11 – January 17, 2018

 • Added: ‘wpi_invoice_date’ filter to change the date of the invoice.
 • Added: Bulk Print PDF Packing Slips action that merges selected packing slips.
 • Added: Filter to change the default value of the request invoice checkout field.
 • Added: Filter ‘bewpi_settings_capability’ to change settings permissions.
 • Added: Allowance for network admin to view pdf invoice without registering for single site.
 • Improved: Alignment of invoice actions within Edit Order page.
 • Improved: Language files and translations.
 • Fixed: Not existing attachments year folder.

2.9.10 – November 13, 2017

 • Added: Multisite compatibility by changing uploads directory.
 • Added: WC required version comments.
 • Fixed: Missing $line_items on invoice template for has_only_virtual_products().
 • Fixed: Fatal error non-numeric value.
 • Fixed: Enhanced select options not removable.

2.9.9 – October 19, 2017

 • Fixed: Parse error: syntax error, unexpected ‘::’.

2.9.8 – October 18, 2017

 • Added: ‘add_invoice_information_meta’ filter to add/remove PDF invoice information meta. See FAQ for example code. Make sure to update your custom template!
 • Added: ‘wpi_item_description_data’ filter to modify product description data.
 • Fixed: Options with enhanced selections resetting sort order.

2.9.7 – October 12, 2017

 • Fixed: WC 3.2.0 compatibility.
 • Fixed: ‘bewpi_skip_invoice_generation’ filter parameter using order object instead of order total.

2.9.6 – October 10, 2017

 • Added: Filter ‘wpi_skip_pdf_invoice_attachment’ to skip PDF invoice email attachment.
 • Fixed: Non-dismissable notice by temporary disabling it.
 • Fixed: PDF invoice marked as sent when sent to admin.

2.9.5 – September 20, 2017

 • Fixed: Download invoice from my account page not showing.
 • Fixed: Non-dismissable rate admin notice.

2.9.4 – September 13, 2017

 • Added: Added invoice actions to view, update and delete invoice.
 • Added: Action ‘wpi_watermark_end’ to add multiple watermarks.
 • Improved: Language files by adding more keywords.
 • Fixed: Company logo not found when protocol has been changed.
 • Fixed: [prefix] and/or [suffix] hardcoded in invoice number.
 • Fixed: Fixed body options section not showing on settings page.
 • Fixed: ‘Fatal Error: non-numeric value encountered’ when using position absolute.

2.9.3 – July 5, 2017

 • Added: ‘wpi_template_name’ filter to change the template based on specific order variables. See FAQ.
 • Added: ‘wpi_email_types’ filter to add email types.
 • Fixed: PDF abortion error by not using date format from settings for [order-date] since it can have slashes.
 • Fixed: Missing argument 3 fatal error due to ‘woocommerce_checkout_order_processed’ hook used by third party plugins.
 • Removed: Greyed out WooCommerce Subscriptions emails.

2.9.2 – June 12, 2017

 • Added: Filter to change the value of the option when using WPI()->get_option(). See Issue #190.
 • Added: SKU to packing slip.
 • Fixed: Packing slips redirecting to Edit Order page when using micro template. Consider using minimal template. Micro template is deprecated and will probably no longer be supported in future versions.
 • Fixed: WC 2.6 compatibility.

2.9.1 – May 15, 2017

 • Improved: Loading settings only on settings pages.
 • Improved: Option method for getting options by option group and option name.
 • Improved: Main global class function name by renaming it from ‘BEWPI()’ to ‘WPI()’.
 • Improved: Viewing packing slip by using Download and Send to browser view modes.
 • Improved: Creation of uploads directories only on admin request and plugin activation/update.
 • Fixed: ‘BEWPI()->templater()->get_meta()’ always empty by setting order directly after order creation.
 • Fixed: ‘Bad gateway’ and ‘PHP Warning: A non-numeric value encountered’ on checkout page due to mPDF 7.1 incompatibility.
 • Fixed: ttfontdata folder losing cached font data files by using custom directory in uploads folder.
 • Fixed: .html extension added while viewing/downloading packing slip.
 • Fixed: VAT number message always showing when ‘_vat_number_is_valid’ is not empty.
 • Fixed: Sequential Invoice Number plugin compatibility by using get_order_number() instead of get_id().

2.9.0 – May 15, 2017

 • Improved: Spanish translation files thanks to Jorge Fuentes.
 • Improved: Settings classes with a complete refactor.
 • Improved: File names by removing unnecessary prefixes.
 • Improved: PDF invoice generation by skipping unnecessary PDF invoice update for same request.
 • Improved: Deactivation notice by only checking for notice on plugins.php page.
 • Fixed: Facebook share button.
 • Fixed: Download from my account page not working.
 • Fixed: Item meta and download item meta not displayed inline within table cells by stripping <p> and <br> tags. Update custom template needed!
 • Removed: Unused CSS and JS.