WordCamp Oslo – Møtereferat – 5 september 2018

Tilstede: Thomas(audunhus), Vincent(vincenthasselgaard), Andreas(hatlem), Kristin(kekkakokkers) og Linda(lindakristiania).

Application status

Vi har fått godkjent søknad om å ha Wordcamp Oslo 2018!

Venue:

  • Felix er sterk kandidat, men vi skal også sjekke ut Kulturhuset denne uken

Designgruppen:

  • Om vi får med en til så legger vi opp til å lage det meste nytt. Linda skal høre med Jeanett Stuve som har vært interessert. Uten en person til så blir det antagelig å gjenbruke gammelt materiell.

Merch/Swag(!):

  • Hatlem og Vincent sjekker ut priser på trykk ol

Budsjett:

  • Vi er enige, ingen innsigelser annet enn at vi kan vurdere om vi skal/har råd til å brukt litt kr på marketing.

Sponsorer:

  • Alle bidrar der de kan. Liste over aktuelle sponsorer er på Google drive.

Ang tracks og gjennomføring:

  • Vi hører med WPCS hva som har fungert bra.

Welcome to Your Team’s O2!

We’re happy to give each locale team their own blog, allowing you to coordinate easier, right on WordPress.org. You can customize this site and add pages, as needed. If you have questions, let the meta team know.

How to use O2

O2 is a combination of a theme and a plugin that allows for easier collaboration. Here are a few features that will be helpful for coordinating your team’s activities:

  1. @mentions: Mention anyone on the WordPress.org network by putting an @ in front of their username. Members of your locale sites (including your main site, your forums, and O2) are automatically added to autocomplete.
  2. Tags: Tagging can be added easily right inside of posts and comments. For example, #welcome tags this post with «welcome.» Click on a tag and to see all tagged posts.
  3. Cross posts: Cross post to another O2 site on WordPress.org by using the + symbol. You can cross post to any site that’s using O2.

That’s it! Enjoy your new blog and file meta tickets if you run into any issues.