Semantiske tilbakelenker

Description

Genererer rikere WordPress-kommentarer fra tilbakelenker som en nettomtale eller klassiske tilbakelenkeprotokoller som tilbaketråkk og tilbakeping.

Den begrensede visningen for tilbaketråkk og tilbakelenger blir byttet med en enkel, full setning, som for eksempel «Bob omtalte denne artikkelen på bob.com.» Hvis Bobs side bruker markering som denne utvidelsen forstår, kan den legge til profilbildet eller andre deler av siden hans for å vise det som en full kommentar. Valgfritt vil den også vise samlinger av profilbilder, kjent som fjeshauger, i stedet for de fulle setningene.

Semantiske tilbakelenker bruker Mikroformat 2 for å få informasjon om det lenkede innlegget og er svært utvidbart for å også legge til støtte for andre typer markering.

Takk til

Installation

 1. Last opp webmention-mappen til /wp-content/plugins/
 2. Aktiver utvidelsen gjennom Utvidelser-menyen i WordPress
 3. …og det er det 🙂

FAQ

Installeringsinstrukser
 1. Last opp webmention-mappen til /wp-content/plugins/
 2. Aktiver utvidelsen gjennom Utvidelser-menyen i WordPress
 3. …og det er det 🙂
Trenger jeg å legge til kode på siden min?

De fleste moderne WordPress-temaer støtter den eldre Mikroformat-standarden, som betyr at utvidelsen skal kunne få grunnleggende informasjon fra dem for å forbedre tilbakeping.
Utvidelsen er mest nyttig sammen med støtte for nettomtaler (separat utvidelse) og sider/temaer som støtter Mikroformat 2-standarden.

Hvorfor nettomtaler?

Nettomtaler er en moderne reimplementasjon av tilbakeping og er nå en W3C-anbefaling.

Hva men de semantiske «kommentar»-typene?

IndieWeb-samfunnet definerer flere typer tilbakemelding:

Hvordan utvider jeg denne utvidelsen?

Se Tillegg

Hvordan legger jeg til dette i min utvidelse?

Utvidelsen vil automatisk forbedre nettomtaler, tilbaketråkk og tilbakeping med en avatar og ekstra kontekst. Den vil også automatisk legge til en fjeshaug i stedet for individuelle kommentarer, men denne funksjonen kan enten skrus av av et tema med støtte for dette, eller under Diskusjon i dine Innstillinger.

Hvorfor vil ikke alle [emoji-reaksjoner](https://indieweb.org/reacji) vises?

Noen emoji-tegn i nettomtaler du kan motta, Some emoji characters in webmentions you might receive, f.eks. Facebook-reaksjoner fra Bridgy, trenger mer enn to byte for å kodes. (Mer teknisk betyr det at disse Unicode-tegnene er over Basic Multilingual Plane.) For å håndtere dem, trenger du MySQL 5.5.3 eller høyere, og databasen og tabellene dine må bruke utf8mb4-tegnsettet. Vanligvis gjør WordPress dette automatisk, men ikke alltid.

Først, følg disse instruksene for å bytte MySQL-databasen din utf8mb4. Deretter, forsikre deg om at DB_CHARSET og DB_COLLATE i wp-config.php er enten ikke satt, satt til en tom streng, eller til disse verdiene:

define('DB_CHARSET', 'utf8mb4');
define('DB_COLLATE', 'utf8mb4_general_ci');
Hvem lagde logoene?

Nettomtale og tilbakeping-logoene er laget av Aaron Parecki og Mikroformat-logoen er laget av Dan Cederholm

Contributors & Developers

“Semantiske tilbakelenker” is open source software. The following people have contributed to this plugin.

Contributors

“Semantiske tilbakelenker” has been translated into 2 locales. Thank you to the translators for their contributions.

Translate “Semantiske tilbakelenker” into your language.

Interested in development?

Browse the code, check out the SVN repository, or subscribe to the development log by RSS.

Changelog

Prosjektet utvikles aktivt på Github på pfefferle/wordpress-semantic-linkbacks. Vennligst send inn kundestøttesaker der.

3.7.5

 • fikset Reactji-UI ((#154)[https://github.com/pfefferle/wordpress-semantic-linkbacks/issues/154])

3.7.4

 • Erstatt rsvp-invite-egenskapen, som ikke er i bruk, med invite-egenskapen og legg til tester
 • Forbedre hva innleggstypen returnerer til å inkludere innlegg, side, og nettsidenavn
 • Legg til grunnleggende støtte for merking av personer

3.7.3

 • Bytt ut sporer med interessert-egenskapen som nevnt på https://indieweb.org/rsvp
 • Fjern h-as-egenskaper
 • Fjern hard-kodede microformats2-egenskaper fra fjeshaug og flytt dem så de genererer fra comment_class
 • Fjern ubrukte egenskaper
 • Introduser type-argument i list_linkbacks for å generere unike ideer for hver liste med tilbakelenker uten å trenge å spesifisere dem ved hjelp av style og li-klassen
 • Hvitelist egenskapen swarm-coins, brukt av OwnYourSwarm, og vis den hvis den innebygde kommentarhåndtereren er i bruk.

3.7.2

 • Feilfiks: «Normale kommentarer» skjult i kommentar-seksjonen (https://github.com/pfefferle/wordpress-semantic-linkbacks/issues/140)

3.7.1

 • Fikset reactjier og fjeshauger

3.7.0

 • Legg til innstillinger for å aktivere hver type i fjeshaugen uavhengig
 • Valgfritt vis omtaler som normale kommentarer igjen
 • Støtte for Reactji … også kjent som reaksjoner med en enkelt emoji
 • Hev minimumskravet for PHP til 5.4 grunnet problemer med biblioteket for emoji-gjenkjenning
 • Legg emojier over individuelle avatarer i reaksjons-fjeshauger
 • Tilby mf2-kompatible maler for kommentarer
 • Fiks semantic_linkbacks_cite-filterer som tidligere filtrerte hele kommentarteksten
 • Bytt semantic_links_cite-filteret til å filtrere formatet for siteringen i stedet for den forberedte siteringen
 • Tell korrekt tekstlengde for unicode-tegn
 • Forbedringer for fjeshaug-mal
 • Tillat den nye kommentarmalen å bli overskrevet av et filter eller tema som erklærer støtte for microformats2
 • Endringer for samsvar med kodingsstandarder
 • Bedret testing for PHP-versjoner 5.4 og høyere for å bedre kompatibilitet
 • Fjern direkte all til kommentarmeta til fordel for hjelperfunksjoner, for å sikre framtidig sikring

3.6.0

 • Vis bare de første 8 avatarene i en fjeshaug som standard. Hvis det er flere, inkluder en klikkbar ellipsis for å vise resten. Kan tilpasses med konstanten FACEPILE_FOLD_LIMIT.
 • Lenk fjeshaug-avatarer til brukerens profil/hjemmeside, ikke svarinnlegget
 • Vis alltid avatarbilder med korrekt størrelsesforhold

3.5.1

 • Feilfiksingsutgave

3.5.0

 • Legg til Fjeshaug-kode
 • Legg til innstilling for å deaktivere automatisk inkludering av fjeshaug
 • Legg til filter for å tillate temaer å deaktivere denne innstillingen og funksjonen hvis de lager en fjeshaug selv
 • Legg til PHP-krav i readme-fil

3.4.1

 • Abstraher funksjonene for henting av tilbakelenker for enklere endringer i fremtiden
 • Fiks hentefeil
 • Fjern sammenslåing og kompatibilitetsfunksjon som forårsaker dobbel skråstrek grunnet oppdatering i 4.7.1
 • Erstatt svarteliste for egenskaper med hviteliste for enkelte egenskaper
 • Oppdater avatarfunksjonen for å ikke overskrive hvis user_id settes basert på antakelse om at lokal overskriver ekstern

3.4.0

 • Fiks tester og feil i forfatterskap
 • Oppdater parser
 • Bytt til løsere restriksjoner hvis WP_DEBUG er aktivert, og strengere ellers
 • Forbedre forfatteregenskaper for å muliggjøre henting av eksterne h-card
 • Lagre mf2-egenskaper
 • Lagre plassering i WordPress Geodata
 • Bruk rel-syndication hvis ikke u-syndication
 • Støtte for kildemeta-nøkkelen for nettomtaler

3.3.1

 • fikset https://github.com/pfefferle/wordpress-semantic-linkbacks/issues/68

3.3.0

 • På grunn av endringer i WordPress 4.4 gjennom 4.7, og versjon 3.0.0 av Nettomtaler-utvidelsen, kan denne utvidelsen handle på hentede eksternkilder
  i stedet for å hente denne informasjonen på nytt.
 • Mye forbedringsarbeid for å forbehandle i stedet for etterbehandle
 • Omarbeiding
 • Rendre fullt omtaleinnhold hvis kort nok. Introduserer MAX_INLINE_MENTION_LENGTH som er på 300 tegn som standard
 • Fikset tekstdomene

3.2.1

 • oppdaterte kroker/filtre

3.2.0

 • endrer krok fra <linkback>_post til comment_post (takk til @dshanske)
 • bruker WordPress Coding Standard
 • små kodeforbedringer

3.1.0

 • i18n-støtte
 • Tysk oversettelse
 • noen små endringer og feilrettinger

3.0.5

 • rask fisk for å hindre krasj hvis Mf2-biblioteket brukes av en annen utvidelse

3.0.4

 • la til tellefunksjoner for kommentarer basert på type (takk til Davis Shanske)
 • noen feilfikser

3.0.3

 • noen små fikser
 • la til tilpassede kommentarklasser basert på tilbakelenke-typen (takk til David Shanske for ideen)

3.0.2

 • la til støtte for kommentartråder

3.0.1

 • fikset feil i kommentarseksjonen

3.0.0

 • bedre integrasjon med tilbaketråkk, tilbakelenker og nettomtaler
 • opprydding

2.0.1

 • «via»-lenker for indieweb «svar» (takk til @snarfed for ideen)
 • forenklet resultat for alle andre indieweb «kommentar»-typer
 • bedre parser (takk til voxpelly for hans test-pinger)
 • nå klar til bruk i en pakke

2.0.0

 • opprinnelig utgivelse