Akismet Anti-spam

Akismet sjekker dine kommentarer og innsendinger fra kontaktskjema opp mot vår globale database over spam…


Automattic 5+ millioner aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 1 måned siden

Deaktiver kommentarer

Tillater administratorer å deaktivere kommentarer globalt på sitt nettsted. Kommentarer kan deaktiveres pr. innholdstype. Nettverksvennlig.


WPDeveloper 1+ million aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 1 måned siden

Antispam Bee

Antispam-utvidelse med et sofistikert verktøysett for effektiv daglig spambekjempelse. Bygd med databeskyttelse og personvern tankene.


pluginkollektiv 500 000+ aktive installasjoner Testet med 5.4.2 Oppdatert 5 måneder siden

Disqus Comment System

Disqus is the web's most popular comment system. Use Disqus to increase engagement, retain readers,…


Disqus 100 000+ aktive installasjoner Testet med 5.1.6 Oppdatert 2 år siden

Comments – wpDiscuz

AJAX powered realtime comments. Designed to extend WordPress native comments. Custom comment forms and fields.…


gVectors Team 80 000+ aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 2 måneder siden

Subscribe to Comments

Subscribe to Comments allows commenters on an entry to subscribe to e-mail notifications for subsequent…


Mark Jaquith 60 000+ aktive installasjoner Testet med 4.3.24 Oppdatert 5 år siden

iQ Block Country

Allow or disallow visitors from certain countries accessing (parts of) your website


Pascal 30 000+ aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 3 uker siden

SEO Smart Links

SEO Smart Links provides automatic SEO benefits for your site in addition to custom keyword…


Vladimir Prelovac 30 000+ aktive installasjoner Testet med 4.1.31 Oppdatert 6 år siden

No Page Comment

An admin interface to control the default comment and trackback settings on new posts, pages…


Seth Alling 30 000+ aktive installasjoner Testet med 5.2.7 Oppdatert 1 år siden

WordPress Zero Spam

WordPress Zero Spam makes blocking spam & malicious visitors a cinch. Just install, activate and…


Ben Marshall 30 000+ aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 4 uker siden

Post-Plugin Library

The shared code library for Similar posts, Recent Posts, Random Posts, Popular Posts and Recent…


Rob Marsh, SJ 30 000+ aktive installasjoner Testet med 2.6.2 Oppdatert 12 år siden

Throws SPAM Away

スパムコメントを無視して何もなかったように捨てる強力スパム対策プラグイン


株式会社ジーティーアイ さとう たけし 20 000+ aktive installasjoner Testet med 5.5.1 Oppdatert 3 uker siden

Disable Comments

Disable Comments – easy tool to disable comments for your blog posts, pages. Admin can…


rbPlugins 10 000+ aktive installasjoner Testet med 5.3.4 Oppdatert 7 måneder siden