Brukerbytting

Beskrivelse

Denne utvidelsen lar deg raskt bytte mellom brukerkonti i WordPress ved å klikke på en knapp. Du vil straks bli logget ut og inn som den valgte brukeren. Dette er praktisk i miljøer for testing, for å hjelpe kunder på WooCommerce-netttseder, eller på ethvert nettstede der administratorer trenger å bytte mellom flere brukerkonti.

Funksjoner

 • Bytt bruker: Bytt umiddelbart til en hvilken som helst brukerkonto fra siden Brukere.
 • Bytt tilbake: Bytt umiddelbart tilbake til din originale brukerkonto.
 • Bytt til utlogget: Logg ut av din brukerkonto, men behold muligheten til å bytte tilbake inn igjen.
 • Compatible with Multisite, WooCommerce, BuddyPress, bbPress, and most two-factor authentication plugins.

Sikkerhet

 • Bare brukere med tillatelse til å redigere andre brukere kan bytte brukerkonto. Som standard er dette Administrator på enkeltinstallasjoner og nettverksadministratorer på nettverk (Super Admin-er på Multisite).
 • Passord blir ikke (og kan ikke) avsløres.
 • Uses the cookie authentication system in WordPress when remembering the account(s) you’ve switched from and when switching back.
 • Implements the nonce security system in WordPress, meaning only those who intend to switch users can switch.
 • Full support for user session validation where appropriate.
 • Full support for administration over SSL (if applicable).

Bruk

 1. Besøk Brukere i WordPress og du vil se en Bytt til-lenke i listen over handlinger for hver bruker.
 2. Klikke på dette og du vil straks bytte til den brukerkontoen.
 3. Du kan bytte tilbake til din originale brukerkonto gjennom lenken Bytt tilbake… under «Hei…» og din profil på oppgavelinjen i WordPress.

Se FAQ for informasjon om Bytt til utlogget-funksjonen.

Andre utvidelser

Jeg vedlikeholder mange andre utvidelser for utviklere. Prøv dem ut:

 • Query Monitor er panelet for utviklerverktøy for WordPress
 • WP Crontrol lar deg se og kontrollere hva som skjer i WP-Cron-systemet

Personvernerklæring

User Switching makes use of browser cookies in order to allow users to switch to another account. Its cookies operate using the same mechanism as the authentication cookies in WordPress core, which means their values contain the user’s user_login field in plain text which should be treated as potentially personally identifiable information (PII) for privacy and regulatory reasons (GDPR, CCPA, etc). The names of the cookies are:

 • wordpress_user_sw_{COOKIEHASH}
 • wordpress_user_sw_secure_{COOKIEHASH}
 • wordpress_user_sw_olduser_{COOKIEHASH}

User Switching does not send data to any third party, nor does it include any third party resources, nor will it ever do so.

See also the FAQ for some questions relating to privacy and safety when switching between users.

Skjermskudd

 • Bytt til-lenken på Brukere-sjermen
 • Bytt til-lenken på en brukerprofil

FAQ

Virker denne utvidelsen med PHP 8?

Yes, it’s actively tested and working up to PHP 8.1.

Hva betyr «Bytt til utlogget?»

Bytte til utlogget logger deg ut av din brukerkonto, men beholder din bruker-ID i en egen informasjonskapsel slik at du straks kan bytte tilbake til innlogget uten å logge inn igjen manuelt. Det er beslektet med å bytte til ingen bruker og kunne bytte tilbake.

Lenke Bytt til utlogget finnes under profil-menyen på verktøylinjen i WordPress. Straks du har byttet til utlogget vil du se en Bytt tilbake-lenke på innloggingssiden og i sidebunnen på nettsiden.

Virker denne utvidelsen med Multisite?

Ja, du kan også bytte bruker fra oversikten Brukere i Nettverksadmin.

Virker denne utvidelse med WooCommerce?

Yes, and you’ll also be able to switch users from various WooCommerce administration screens.

Virker denne utvidelsen med BuddyPress?

Ja, og du kan også bytte bruker fra både medlemsprofiler og medlemsoversikten.

Virker denne utvidelsen med bbPress?

Ja, og du kan også bytte bruker fra medlemsprofil-sider.

Virker denne utvidelsen hvis mitt nettsted bruker en utvidelse for to-faktor autensering?

Ja, i de fleste tilfeller.

One exception I’m aware of is Duo Security. If you’re using this plugin, you should install the User Switching for Duo Security add-on plugin which will prevent the two-factor authentication prompt from appearing when you switch between users.

Hvilke tillatelser trenger en bruker for å kunne bytte bruker?

En bruker trenger tillatelsen edit_users for å kunne bytte brukerkonti. Som standard er det bare Administrator som har denne tillatelsen og på Mulitsite er det bare Super-admin som har denne tillatelsen.

Kan muligheten til å bytte bruker gjøres gjeldende for andre bruker-roller?

Yes. The switch_users meta capability can be explicitly granted to a user or a role to allow them to switch users regardless of whether or not they have the edit_users capability. For practical purposes, the user or role will also need the list_users capability so they can access the Users menu in the WordPress admin area.

add_filter( 'user_has_cap', function( $allcaps, $caps, $args, $user ) {
  if ( 'switch_to_user' === $args[0] ) {
    if ( my_condition( $user ) ) {
      $allcaps['switch_users'] = true;
    }
  }
  return $allcaps;
}, 9, 4 );

Note that this needs to happen before User Switching’s own capability filtering, hence the priority of 9.

Can the ability to switch accounts be denied from users?

Yes. User capabilities in WordPress can be set to false to deny them from a user. Denying the switch_users capability prevents the user from switching users, even if they have the edit_users capability.

add_filter( 'user_has_cap', function( $allcaps, $caps, $args, $user ) {
  if ( 'switch_to_user' === $args[0] ) {
    if ( my_condition( $user ) ) {
      $allcaps['switch_users'] = false;
    }
  }
  return $allcaps;
}, 9, 4 );

Note that this needs to happen before User Switching’s own capability filtering, hence the priority of 9.

Can I add a custom «Switch To» link to my own plugin or theme?

Yes. Use the user_switching::maybe_switch_url() method for this. It takes care of authentication and returns a nonce-protected URL for the current user to switch into the provided user account.

if ( method_exists( 'user_switching', 'maybe_switch_url' ) ) {
  $url = user_switching::maybe_switch_url( $target_user );
  if ( $url ) {
    printf(
      '<a href="%1$s">Switch to %2$s</a>',
      esc_url( $url ),
      esc_html( $target_user->display_name )
    );
  }
}

This link also works for switching back to the original user, but if you want an explicit link for this you can use the following code:

if ( method_exists( 'user_switching', 'get_old_user' ) ) {
  $old_user = user_switching::get_old_user();
  if ( $old_user ) {
    printf(
      '<a href="%1$s">Switch back to %2$s</a>',
      esc_url( user_switching::switch_back_url( $old_user ) ),
      esc_html( $old_user->display_name )
    );
  }
}

Can I determine whether the current user switched into their account?

Yes. Use the current_user_switched() function for this.

if ( function_exists( 'current_user_switched' ) ) {
  $switched_user = current_user_switched();
  if ( $switched_user ) {
    // User is logged in and has switched into their account.
    // $switched_user is the WP_User object for their originating user.
  }
}

Does this plugin allow a user to frame another user for an action?

Potentially yes, but User Switching includes some safety protections for this and there are further precautions you can take as a site administrator:

 • User Switching stores the ID of the originating user in the new session for the user they switch to. Although this session does not persist by default when they subsequently switch back, there will be a record of this ID if your MySQL server has query logging enabled.
 • User Switching stores the login name of the originating user in an authentication cookie (see the Privacy Statement for more information). If your server access logs store cookie data, there will be a record of this login name (along with the IP address) for each access request.
 • You can install an audit trail plugin such as Simple History, WP Activity Log, or Stream, all of which have built-in support for User Switching and all of which log an entry when a user switches into another account.
 • User Switching triggers an action when a user switches account, switches off, or switches back (see below). You can use these actions to perform additional logging for safety purposes depending on your requirements.

One or more of the above should allow you to correlate an action with the originating user when a user switches account, should you need to.

Bear in mind that even without the User Switching plugin in use, any user who has the ability to edit another user can still frame another user for an action by, for example, changing their password and manually logging into that account. If you are concerned about users abusing others, you should take great care when granting users administrative rights.

Kan vanlige administratorer på et nettverk (Mulitsite) bytte brukerkonto?

Nei. Dette kan aktiveres ved å installere utvidelsen User Switching for Regular Admins.

Kan jeg bytte bruker direkte fra verktøyraden i admin?

Ja,det er en tredjepart tilleggsutvidelse for dette: Brukerbytting i verktøyraden.

Blir en «action hook» trigget når en bruker bytter konto?

Yes. When a user switches to another account, the switch_to_user hook is called:

/**
 * Fires when a user switches to another user account.
 *
 * @since 0.6.0
 * @since 1.4.0 The `$new_token` and `$old_token` parameters were added.
 *
 * @param int  $user_id   The ID of the user being switched to.
 * @param int  $old_user_id The ID of the user being switched from.
 * @param string $new_token  The token of the session of the user being switched to. Can be an empty string
 *              or a token for a session that may or may not still be valid.
 * @param string $old_token  The token of the session of the user being switched from.
 */
do_action( 'switch_to_user', $user_id, $old_user_id, $new_token, $old_token );

When a user switches back to their originating account, the switch_back_user hook is called:

/**
 * Fires when a user switches back to their originating account.
 *
 * @since 0.6.0
 * @since 1.4.0 The `$new_token` and `$old_token` parameters were added.
 *
 * @param int    $user_id   The ID of the user being switched back to.
 * @param int|false $old_user_id The ID of the user being switched from, or false if the user is switching back
 *                after having been switched off.
 * @param string  $new_token  The token of the session of the user being switched to. Can be an empty string
 *                or a token for a session that may or may not still be valid.
 * @param string  $old_token  The token of the session of the user being switched from.
 */
do_action( 'switch_back_user', $user_id, $old_user_id, $new_token, $old_token );

When a user switches off, the switch_off_user hook is called:

/**
 * Fires when a user switches off.
 *
 * @since 0.6.0
 * @since 1.4.0 The `$old_token` parameter was added.
 *
 * @param int  $old_user_id The ID of the user switching off.
 * @param string $old_token  The token of the session of the user switching off.
 */
do_action( 'switch_off_user', $old_user_id, $old_token );

In addition, User Switching respects the following filters from WordPress core when appropriate:

 • login_redirect when switching to another user.
 • logout_redirect when switching off.

Do you accept donations?

I am accepting sponsorships via the GitHub Sponsors program and any support you can give will help me maintain this plugin and keep it free for everyone.

Vurderinger

17. april, 2023
I use "User Switching" on all the sites I develop. It's important that the users have the rights they need, and nothing more. That may require you to add additional capabilities to additional roles or specific users; a different plugin is used to do that. Also, the Gutenberg experience can be a bit overwhelming to the average contributor, but we can provide a simpler editor experience by hiding the 35 blocks and any panels they don't need. These processes are much easier to complete and verify, when you, as an administrator, just can switch to the selected user profile without having to log out and in, in a separate windows or browser. I've been using User Switching for years, including on a handful of WordPress 6.2 development sites, and to me, it just works ✔
14. desember, 2022
This plugin is a time saver and is developer friendly; allowing you to create dynamic user switching links when needed.
1. august, 2022
This plugin is so handy if you have a membership or other multi-user site. Works great, very stable and easy to use. We've had it installed and updated it for nearly 2 years without a hitch. Definite 2 thumbs up 🙂
Les alle 210 vurderinger

Bidragsytere og utviklere

“Brukerbytting” er programvare med åpen kildekode. Følgende personer har bidratt til denne utvidelsen.

Bidragsytere

“Brukerbytting” har blitt oversatt til 46 språk. Takk til oversetterne for deres bidrag.

Oversett “Brukerbytting” til ditt språk.

Interessert i utvikling?

Bla gjennom koden, sjekk ut SVN-repositoriet, eller abonner på utviklingsloggen med RSS.

Endringslogg

1.7.0

 • Redirect to the current post, term, user, or comment being edited when switching off
 • Clean up some user-facing messages
 • Apply basic styling to the Switch Back link that appears in the footer
 • Use a better placement for the Switch To menu on bbPress profiles
 • Use a more appropriate HTTP response code if switching off fails
 • Exclude .editorconfig from dist ZIP

1.6.0

 • Add a ‘Switch To’ link to the order screen in WooCommerce
 • Add a ‘Switch back’ link to the My Account screen and the login screen in WooCommerce

1.5.8

 • Avoid a fatal if the interim-login query parameter is present on a page other than wp-login.php.

1.5.7

 • Fix some issues that could lead to PHP errors given a malformed cookie.
 • Fix documentation.

1.5.6

 • Add a class to the table row on the user edit screen.
 • Updated docs.

1.5.5

 • Added the user_switching_in_footer filter to disable output in footer on front end.
 • Documentation additions and improvements.

1.5.4

 • Fix a cookie issue caused by Jetpack 8.1.1 which prevented switching back to the original user.

1.5.3

 • Remove usage of a method that’s been deprecated in WordPress 5.3

1.5.2

 • Set the correct lang attribute on User Switching’s admin notice.
 • Move the WooCommerce session forgetting to an action callback so it can be unhooked if necessary.

1.5.1

 • Add appropriate HTTP response codes to the error states.
 • Display User Switching’s messages in the original user’s locale.
 • Increase the priority of the hook that sets up the cookie constants. See #40.
 • Don’t attempt to output the ‘Switch To’ link on author archives when the queried object isn’t a user. See #39.

1.5.0

 • Add support for forgetting WooCommerce sessions when switching between users. Requires WooCommerce 3.6+.

1.4.2

 • Don’t attempt to add the Switch To link to the admin toolbar when viewing an author archive in the admin area. This prevents a fatal error occurring when filtering custom post type listing screens by authors in the admin area.

1.4.1

 • Add a Switch To link to the Edit User admin toolbar menu when viewing an author archive.
 • Add a Switch back link to the Edit User admin toolbar menu when viewing an author archive and you’re already switched.

1.4.0

 • Add support for user session retention, reuse, and destruction when switching to and back from other user accounts.
 • Add support for the switch_users meta capability for fine grained control over the ability to switch user accounts.
 • More code and documentation quality improvements.

1.3.1

 • Add support for the X-Redirect-By header in WordPress 5.0.
 • Allow User Switching’s admin notices to be dismissed.
 • Introduce a privacy statement.

1.3.0

 • Update the BuddyPress compatibility.
 • Various code and inline docs improvements.

1.2.0

 • Improve the Switch Back functionality when the interim login window is shown.
 • Always show the Switch Back link in the Meta widget if it’s present.

1.1.0

 • Introduce a user_switching_switched_message filter to allow customisation of the message displayed to switched users in the admin area.
 • Switch to safe redirects for extra paranoid hardening.
 • Docblock improvements.
 • Coding standards improvements.

1.0.9

 • Remove the bundled languages in favour of language packs from translate.wordpress.org.

1.0.8

 • Chinese (Taiwan) and Czech translations.
 • Updated Dutch, Spanish, Hebrew, and German translations.
 • Add an ID attribute to the links that User Switching outputs on the WordPress login screen, BuddyPress screens, and bbPress screens.
 • Avoid a deprecated argument notice when the user-actions admin toolbar node has been removed.

1.0.7

 • Azerbaijani, Danish, and Bosnian translations.
 • Add back the ‘User Switching’ heading on the user profile screen.
 • Correct the value passed to the $old_user_id parameter of the switch_back_user hook when a user has been switched off. This should be boolean false rather than 0.
 • Docblocks for actions and filters.
 • More code standards tweaks.

1.0.6

 • Correct the values passed to the switch_back_user action when a user switches back.
 • More code standards tweaks.

1.0.5

 • Norwegian translation by Per Søderlind.
 • Code standards tweaks.

1.0.4

 • Support for the new logout_redirect and removable_query_args filters in WordPress 4.2.

1.0.3

 • Croation translation by Ante Sepic.
 • Avoid PHP notices caused by other plugins which erroneously use boolean true as a capability.

1.0.2

 • Turkish translation by Abdullah Pazarbasi.
 • Romanian translation by ArianServ.
 • Dutch translation by Thom.
 • Greek translation by evigiannakou.
 • Bulgarian translation by Petya Raykovska.
 • Finnish translation by Sami Keijonen.
 • Italian translation by Alessandro Curci and Alessandro Tesoro.
 • Updated Arabic, Spanish, German, and Polish translations.

1.0.1

 • Shorten the names of User Switching’s cookies to avoid problems with Suhosin’s over-zealous default rules.
 • Add backwards compatibility for the deprecated OLDUSER_COOKIE constant.

1.0

 • Security hardening for sites that use HTTPS in the admin area and HTTP on the front end.
 • Add an extra auth check before the nonce verification.
 • Pretty icon next to the switch back links.

0.9

 • Minor fixes for the login_redirect filter.
 • Increase the specificity of the switch_to_old_user and switch_off nonces.

0.8.9

 • French translation by Fx Bénard.
 • Hebrew translation by Rami Y.
 • Indonesian translation by Eko Ikhyar.
 • Portuguese translation by Raphael Mendonça.