Krav

For å kjøre WordPress anbefaler vi at din nettvert støtter:

  • PHP-versjon 7.4 eller nyere.
  • MySQL-versjon 5.7 eller nyere ELLER MariaDB-versjon 10.3 eller nyere.
  • HTTPS-støtte

Det er i grunn det hele. Vi anbefaler Apache eller Nginx som den mest robuste og funksjonsrike server for å kjøre WordPress, men enhver webserver som støtter PHP og MySQL vil kunne brukes. Når det er sagt så kan vi ikke teste hvert eneste mukige servermiljø og hver av wehotellene på vår side for hosting støtter ovennevnte uten problemer.

For detaljerte anbefalinger angående PHP-utvidelser, se Hosting-håndboka.

Merk: Hvis du er på et eldre sytem der du bare har gamle PHP- eller MySQL-versjoner så vil WordPress også virke med PHP 7.0+ and MySQL 5.0+, men disse versjonene har nådd sin offisielle utløpsdato og kan defor gjøre ditt nettsted utsatt for sårbarheter som går på sikkerhet.

Spør etter det

Her er et brev du kan sende til din web-vert, kopiér og lim inn!

Jeg er interessert i å kjøre web-programmet WordPress <https://wordpress.org/> og lurer på om min konto støtter følgende:

  • PHP 7.4 eller nyere
  • MySQL 5.7 eller nyere ELLER MariaDB 10.3 eller nyere
  • Nginx eller Apache med modulen mod_rewrite
  • Støtte for HTTPS

Takk!

Ikke påkrevet, men anbefalt for bedre sikkerhet

Hosting er tryggere når PHP-applikasjoner, som WordPress, kjører under din egen kontos brukernavn i stedet for serverens standard, delte brukernavn. Spør din potensielle web-vert/hotell hvilke trinn de gjør for å sørge for sikkerhetene til din konto.